Escuchar

Visita dels Reis Joan Carles i Sofia

Contenido en el idioma por defecto

DISCURS DEL RECTOR A SES MAJESTATS

Majestats,

Siau benvinguts a la Universitat de les Illes Balears!

Si us dic que la nostra universitat se sent honorada amb la vostra visita, crec fer-ho representant la gran majoria de professors i de personal d'administració i serveis, com també dels i de les estudiants.

En primer lloc vull significar-vos que us trobau en una Universitat cinc vegades centenària, que endinsa les seves arrels en el pensament lul·lià com a eix de la investigació i de l'ensenyament superior, i s'integra en el context històric de les universitats de la corona d'Aragó.

Els inicis daten de l'any 1483 amb la creació de l'Estudi General Lul·lià, i en el seu procés d'institucionalització varen desenvolupar-se diferents etapes definides per la Universitat Lul·liana de Mallorca, dotada de normativa estatutària, la Universitat Literària de Mallorca i la Universitat Literària Balear. La desaparició d'aquesta darrera, l'any 1842, marca un buit en la història del nostre ensenyament superior fins a l'any 1951, en què es va emprendre la refundació de l'Estudi General Lul·lià com a mitjà per restaurar-hi els estudis universitaris: una fita aconseguida l'any 1978 mitjançant el reial decret signat per Sa Majestat el Rei.

La renaixença de la Universitat va satisfer les expectatives creades i va obtenir suports immediats, però també desconfiances. La Universitat de les Illes Balears és tanmateix, avui, una realitat brillant, contundent, que desafia pronòstics adversos i continua amb el coratge necessari per créixer i no estancar-se.

Constituïm, avui, una Universitat que des de la seva antiga saviesa i des de l'actual joventut compromesa amb la seva realitat històrica, cultural i lingüística, vol bastir, dia rere dia, una institució dedicada a la creació i a la transmissió de coneixements, a la investigació i a la cultura, activitats totes que volem que siguin de la major qualitat i competència acadèmica al servei del nostre país, però també amb voluntat de fer nostre l'esperit universalista, que es projecta en un món cada vegada més obert i intercomunicat, però sempre en un clima de tolerància que permeti la defensa i difusió dels nostres valors culturals i lingüístics, els de la solidaritat, el respecte a la diversitat i la protecció del medi.

Aquesta institució, Majestats, gaudeix d'un espai en permanent procés de desenvolupament, constituït per aquest campus que visitau i per dos edificis situats al nucli urbà de Palma, a més de dues extensions universitàries a Menorca i les Pitiüses, respectivament. D'aquesta manera, com podreu comprovar tot seguit, amb l'ajut de les noves tecnologies i el compromís de molts professors, podem arribar amb ofertes educatives a les altres illes, per fer així realitat que aquesta universitat ho és de totes les illes Balears.

L'oferta educativa actual s'adreça a quasi quinze mil estudiants i és constituïda per disset llicenciatures, quatre enginyeries, cinc especialitats de mestre i cinc diplomatures, a més dels títols propis, els títols de doble llicenciatura per conveni amb altres universitats internacionals i els títols de les escoles adscrites. Del vessant investigador en podem destacar la posició capdavantera en l'àmbit estatal -la setena posició- pel que fa a la producció científica dels nostres investigadors.

És cert que m'agradaria fer-vos avinents tots els projectes i totes les il·lusions que tenim, però seria abusar de la vostra gentilesa. Només vull dir-vos breument que per impulsar la nostra activitat acadèmica comptam amb el suport del Govern de les Illes Balears per incrementar el nombre d'estudis, per millorar les infraestructures docents i de recerca, per donar suport encara més a l'activitat investigadora i per millorar les relacions internacionals, mitjançant intercanvis i col·laboracions, entre les quals la Càtedra Iberoamericana, recentment creada, és un instrument i un signe inequívoc de foment de la interculturalitat.

És just dir que en aquest camí no ens sentim sols. Són molts els que confien en la nostra tasca, però m'agradaria que cada vegada fossin més els que des del món empresarial, i des de tots els estaments socials, sentissin com a seva aquesta empresa, convençuts que la cultura i l'educació són les claus del futur dels pobles.

Majestats, la vostra visita al campus universitari és una mostra més del compromís que sempre heu manifestat vers la ciència i la cultura, i pot ser també una demostració més de la vostra estima a Mallorca, a Menorca i a Eivissa i Formentera, i a aquesta mar Mediterrània que ens uneix. Desig que la nostra universitat us sàpiga retre homenatge alhora que reconeix els vostres mèrits en favor de la convivència i la democràcia tot acceptant la pluralitat de nacionalitats i cultures que conformen el regne d'Espanya.

Moltes gràcies