Escuchar

Resultats definitius

Contenido en el idioma por defecto

Facultat de Ciències

Titulars:

– Coll Grau, Margalida
– Amengual Tous, Francesc

Suplents:

1. Puerto Sánchez, José Luis
2. Piña Capó, M. Neus

Facultat de Dret

Titulars:

– Carrión García, Margarita
– Llabrés Grau, Miquel

Suplents:

1. Torres Molina, M. Carme
2. Mas Garcia, Irene
3. Martínez Carrasco-Muñoz, Lorena P.
4. Magán Ruiz, M. Pasión

Facultat d’Economia i Empresa

Titulars:

– Buades Mir, Pedrona
– Pujol Caballero, Francesca

Suplents:

1. Munar Tur, M. Magdalena
2. Martínez Carrasco-Muñoz, Lorena Paloma
3. Carrión García, Margarita
4. Torres Molina, M. Carme
5. Llabrés Grau, Miquel

Facultat d’Educació

Titulars:

– Moll Salleras, M. Mercè
– Garcia Balsells, Aurora

Suplent:

1. García de la Rica, M. Ángeles 

Facultat de Filosofia i Lletres

Titulars:

– Duran Gili, Mercè G.
– Dols Amengual, Margalida

Suplents:

1. Font Batle, Magdalena
2. González Coll, Laura
3. del Valle Pérez, Eduard

Facultat de Psicologia

Titulars:

– Saletas Ordinas, Maria
– Forteza Oliver, Alejandro

Suplents:

1. Garcia Balsells, Aurora
2. Bermúdez de la Chica, Matilde
3. Rotger Roca, Martina 

Facultat de Turisme

Titulars:

– Oliver Perelló, Catalina Maria
– Rosselló Llompart, M. Antònia

Suplents:

1. Torres Molina, M. Carme
2. Martínez Carrasco-Muñoz, Lorena Paloma
3. Picó de Almenara, M. Mercè
4. Magán Ruiz, M. Pasión 

Escola Politècnica Superior

Titulars:

– Piqueras García, Miguel Ángel
– Bermúdez de la Chica, M. Carmen

Suplents:

1. Cardona Quetglas, Margalida
2. Frau Serra, Joan Francesc
3. Gomila Morey, Pedro
4. Garcias Capó, Antònia
5. Vidal Verger, Damià

Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia

Titulars:

– Cazorla García, María Dolores
– Galmés Santandreu, Margalida

Suplents:

1. Rotger Roca, Martina
2. Garcia Balsells, Aurora
3. Forteza Oliver, Alejandro