Escuchar

Calendari electoral

Contenido en el idioma por defecto

— Dia 25 d’octubre de 2011: el Consell de Direcció obre el procés electoral.

— Dia 26 d’octubre de 2011 (FOU extr. núm. 354): publicació de la convocatòria d'eleccions.

— Dia 25 de novembre de 2011 (FOU): publicació dels representants dels estudiants i del personal d’administració i serveis a les juntes de facultat o escola i dels directors de departament integrats en les juntes de facultat o escola.

— Del dia 10 de gener de 2012 al 16 de gener de 2012: presentació de candidatures davant la Comissió Electoral mitjançant escrit presentat al Registre General de la UIB, de 9 a 14 hores, i adreçat al Secretari General de la Universitat.

— Dia 18 de gener de 2012: la Comissió Electoral publicarà els candidats presentats i els comunicarà als degans o directors en funcions.

— Dia 19 de gener de 2012 (FOU): publicació dels representants dels professors a les juntes de facultat o escola.

— Del dia 19 de gener de 2012 fins a les 13 hores de dos dies abans que tinguin lloc les eleccions: presentació del vot anticipat a les seus universitàries.

— Del dia 19 de gener de 2012 fins a les 13 hores del dia anterior al de les eleccions: presentació del vot anticipat al Registre General.

— Del dia 24 de gener de 2012 al 27 de gener de 2012: eleccions.