Escuchar

Candidatures al càrrec de degà o director

Contenido en el idioma por defecto

Facultat o escola

Nom

Registre

Data

Facultat d’Educació Josep Lluís Oliver Torelló

153

10-01-12

Facultat de Turisme

Bartomeu Deyà Tortella

599

16-02-12

Marco Antonio Robledo Camacho

157

10-01-12

Facultat de Ciències Antoni Amengual Colom

252

11-01-12

Facultat d’Economia i Empresa Margalida Payeras Llodrà

381

12-01-12

Escola Politècnica Superior Yolanda González Cid

459

12-01-12

Facultat de Psicologia Albert Sesé Abad

521

13-01-12

Facultat de Dret Santiago Cavanillas Múgica

485

13-01-12

Facultat de Filosofia i Lletres Nicolau A. Dols Salas

574

13-01-12

Escola de Infermeria i Fisioteràpia Joan Ernest de Pedro Gómez

590

16-01-12