Escuchar

Calendari electoral

Contenido en el idioma por defecto

Elecció de representants dels estudiants als consells de departament

— Dia 18 de desembre de 2013: el Consell de Direcció obre el procés electoral.

— Dia 19 de desembre de 2013 (FOU extr. núm. 392): publicació de la convocatòria d'eleccions.

— Del dia 20 de desembre de 2013 al 10 de gener de 2014: exposició pública dels diferents censos a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).

— Del dia 20 de desembre de 2013 al 10 de gener de 2014: presentació de reclamacions sobre els censos davant la Comissió Electoral mitjançant escrit presentat al Registre General de la UIB, de 9 a 14 hores, i adreçat a la Secretaria General de la Universitat.

— Del dia 20 de desembre de 2013 al 10 de gener de 2014: presentació de candidatures.

— Dia 13 de gener de 2014: la Comissió Electoral resoldrà les reclamacions al cens.

— Dia 13 de gener de 2014: la Comissió Electoral proclamarà els candidats.

— Dia 13 de gener de 2014: la Comissió Electoral exposarà públicament els censos definitius a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).

— Dia 13 de gener de 2014: la Comissió Electoral exposarà públicament les candidatures a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).

— Del dia 13 de gener de 2014 al 21 de gener de 2014 a les 13 hores: presentació del vot anticipat a les seus universitàries.

— Del dia 13 de gener de 2014 al 22 de gener de 2014 a les 13 hores: presentació del vot anticipat al Registre General.

— Del dia 14 de gener de 2014 al 21 de gener de 2014: campanya electoral.

— Dia 14 de gener de 2014: presentació de reclamacions davant la Comissió Electoral sobre la proclamació de candidats mitjançant escrit presentat al Registre General de la UIB, de 9 a 14 hores, i adreçat al Secretari General de la Universitat.

— Dia 15 de gener de 2014: la Comissió Electoral resoldrà les reclamacions sobre la proclamació de candidats.

— Dia 15 de gener de 2014: la Comissió Electoral proclamarà definitivament els candidats dels estudiants i exposarà públicament les candidatures definitives a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).

— Fins al dia 17 de gener de 2014: els candidats podran nomenar els interventors.

— Dia 22 de gener de 2014: jornada de reflexió.

— Dia 23 de gener de 2014: eleccions.

Nota: Els dies del període de vacances de Nadal, comprès entre el 23 de desembre i el 6 de gener, ambdós inclosos, no es consideren hàbils a l’efecte d’aquest calendari.