Escuchar

Elecció de representants dels estudiants per estudis al Consell d'Estudiants

Contenido en el idioma por defecto

Calendari electoral

— Dia 5 de novembre de 2014: el Consell de Direcció obre el procés electoral.
— Dia 7 de novembre de 2014 (FOU extraordinari núm. 406): publicació de la convocatòria d'eleccions.
— Del 7 de novembre de 2014 al 19 de novembre de 2014: exposició pública dels diferents censos a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).
— Del dia 10 de novembre de 2014 al 14 de novembre de 2014: presentació de reclamacions sobre els censos davant la Comissió Electoral mitjançant escrit presentat al Registre General de la UIB, de 9 a 14 hores, i adreçat al Secretari General de la Universitat.
— Del dia 10 de novembre de 2014 al 19 de novembre de 2014: presentació de candidatures.
— Dia 20 de novembre de 2014: la Comissió Electoral resoldrà les reclamacions al cens.
— Dia 24 de novembre de 2014: la Comissió Electoral exposarà públicament els censos definitius a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).
— Dia 25 de novembre de 2014: la Comissió Electoral proclamarà els candidats.
— Dia 26 de novembre de 2014: la Comissió Electoral exposarà públicament les candidatures a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).
— Del dia 26 de novembre de 2014 al 9 de desembre de 2014: campanya electoral.
— Del dia 26 de novembre de 2014 al 9 de desembre de 2014 a les 13 hores: presentació del vot anticipat a les seus universitàries.
— Del dia 26 de novembre de 2014 al 10 de desembre de 2014 a les 13 hores: presentació del vot anticipat al Registre General.
— Dia 27 de novembre de 2014: presentació de reclamacions davant la Comissió Electoral sobre la proclamació de candidats mitjançant escrit presentat al Registre General de la UIB, de 9 a 14 hores, i adreçat al Secretari General de la Universitat.
— Dia 2 de desembre de 2014: la Comissió Electoral resoldrà les reclamacions sobre la proclamació de candidats.
— Dia 2 de desembre de 2014: la Comissió Electoral proclamarà definitivament els candidats i exposarà públicament les candidatures definitives a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).
— Fins al dia 4 de desembre de 2014: els candidats podran nomenar els interventors.
— Dia 10 de desembre de 2014: jornada de reflexió.
— Dia 11 de desembre de 2014: eleccions.