Calendari electoral

Contenido en el idioma por defecto

Elecció dels representants dels professors associats, dels becaris i del personal per al desenvolupament d'investigació científica o tècnica adscrit al departament no inclòs a la lletra a) de l'article 33.1 dels Estatuts als consells de departament

Procés Data inici Data fi
El Consell de Direcció obre el procés electoral.   3-novembre-2015
Publicació de la convocatòria d'eleccions (FOU extr. núm. 421).   4-novembre-2015
Exposició pública del cens a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/). 4-novembre-2015 12-novembre-2015
Presentació de reclamacions sobre el cens davant la Comissió Electoral mitjançant escrit presentat al Registre General de la UIB, de 9 a 14 hores, i adreçat al Secretari General de la Universitat.  5-novembre-2015 11-novembre-2015
La Comissió Electoral resoldrà les reclamacions al cens.   13-novembre-2015
La Comissió Electoral exposarà públicament el cens definitiu a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).   13-novembre-2015
Presentació del vot anticipat a les seus universitàries. 13-novembre-2015 13 hores de dos dies abans que tinguin lloc les eleccions
Presentació del vot anticipat al Registre General.  13-novembre-2015 13 hores del dia anterior al de les eleccions
Eleccions. 18-novembre-2015 24-novembre-2015
Data límit de comunicació al Rector i al Secretari General dels resultats de les eleccions.   25-novembre-2015