Calendari electoral

Contenido en el idioma por defecto

Elecció dels degans de les facultats i dels directors de les escoles

Procés Data inici Data fi
El Consell de Direcció obre el procés electoral.   3-novembre-2015
Publicació de la convocatòria d'eleccions i dels directors de departament integrats en les juntes de facultat o escola (FOU extr. núm. 421).   4-novembre-2015
Publicació dels representants dels estudiants i del personal d’administració i serveis a les juntes de facultat o escola. (FOU extr. núm. 423)   1-desembre-2015
Presentació de candidatures davant la Comissió Electoral mitjançant escrit presentat al Registre General de la UIB, de 9 a 14 hores, i adreçat al Secretari General de la Universitat.  11-gener-2016 15-gener-2016
La Comissió Electoral publicarà els candidats presentats i els comunicarà als degans o directors en funcions.   19-gener-2016
Presentació del vot anticipat a les seus universitàries. 19-gener-2016 13 hores de dos dies abans que tinguin lloc les eleccions
Presentació del vot anticipat al Registre General.  19-gener-2016 13 hores del dia anterior al de les eleccions
Publicació dels representants dels professors a les juntes de facultat o escola. (FOU núm. 426)   22-gener-2016
Eleccions. 25-gener-2016 29-gener-2016