Calendari electoral

Contenido en el idioma por defecto

Elecció dels directors dels departaments

Procés Data inici Data fi
El Consell de Direcció obre el procés electoral.   3-novembre-2015
Publicació de la convocatòria d'eleccions (FOU extr. núm. 421).   4-novembre-2015
Publicació dels representants dels professors associats, dels becaris i del personal per al desenvolupament d’investigació científica o tècnica adscrit al departament no inclòs a la lletra a) de l’article 33.1 dels Estatuts i dels estudiants als consells de departament. (FOU extr. núm. 423)   1-desembre-2015
Presentació de candidatures davant la Comissió Electoral mitjançant escrit presentat al Registre General de la UIB, de 9 a 14 hores, i adreçat al Secretari General de la Universitat.  1-desembre-2015 9-desembre-2015
La Comissió Electoral publicarà els candidats presentats i els comunicarà als directors en funcions.   11-desembre-2015
Presentació del vot anticipat a les seus universitàries. 11-desembre-2015 13 hores de dos dies abans que tinguin lloc les eleccions
Presentació del vot anticipat al Registre General.  11-desembre-2015 13 hores del dia anterior al de les eleccions
Eleccions. 16-desembre-2015 22-desembre-2015