Escuchar

Calendari electoral

Contenido en el idioma por defecto

Elecció dels representants dels estudiants a les juntes de facultat o escola

Procés Data inici Data fi
El Consell de Direcció obre el procés electoral.   3-novembre-2015
Publicació de la convocatòria d'eleccions (FOU extr. núm. 421).   4-novembre-2015
Exposició pública dels diferents censos a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).  4-novembre-2015 12-novembre-2015
Presentació de reclamacions sobre els censos davant la Comissió Electoral mitjançant escrit presentat al Registre General de la UIB, de 9 a 14 hores, i adreçat al Secretari General de la Universitat.  5-novembre-2015 11-novembre-2015
Presentació de candidatures.  5-novembre-2015 12-novembre-2015
La Comissió Electoral resoldrà les reclamacions al cens.   13-novembre-2015
La Comissió Electoral proclamarà els candidats.   13-novembre-2015
La Comissió Electoral exposarà públicament els censos definitius a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).   13-novembre-2015
La Comissió Electoral exposarà públicament les candidatures a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).   13-novembre-2015
Presentació del vot anticipat a les seus universitàries.  13-novembre-2015 23-novembre-2015 a les 13 hores
Presentació del vot anticipat al Registre General.  13-novembre-2015 24-novembre-2015 a les 13 hores
Presentació de reclamacions davant la Comissió Electoral sobre la proclamació de candidats mitjançant escrit presentat al Registre General de la UIB, de 9 a 14 hores, i adreçat al Secretari General de la Universitat.   16-novembre-2015
Campanya electoral. 16-novembre-2015 23-novembre-2015
La Comissió Electoral resoldrà les reclamacions sobre la proclamació de candidats.   17-novembre-2015
La Comissió Electoral proclamarà definitivament els candidats dels estudiants i exposarà públicament les candidatures definitives a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).   17-novembre-2015
Els candidats podran nomenar els interventors.   20-novembre-2015
Jornada de reflexió.   24-novembre-2015
Eleccions.   25-novembre-2015