Calendari electoral

Contenido en el idioma por defecto

Elecció dels representants dels professors a les juntes de facultat o escola

Procés Data inici Data fi
El Consell de Direcció obre el procés electoral.   3-novembre-2015
Publicació de la convocatòria d'eleccions (FOU extr. núm. 421).   4-novembre-2015
Exposició pública del cens a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/). 1-desembre-2015 9-desembre-2015
Presentació de reclamacions sobre el cens davant la Comissió Electoral mitjançant escrit presentat al Registre General de la UIB, de 9 a 14 hores, i adreçat al Secretari General de la Universitat.  2-desembre-2015 9-desembre-2015
La Comissió Electoral resoldrà les reclamacions.   11-desembre-2015
La Comissió Electoral exposarà públicament el cens definitiu a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).   11-desembre-2015
Presentació del vot anticipat a les seus universitàries. 11-desembre-2015 13 hores de dos dies abans que tinguin lloc les eleccions
Presentació del vot anticipat al Registre General.  11-desembre-2015 13 hores del dia anterior al de les eleccions
Eleccions. 16-desembre-2015 22-desembre-2015
Data límit de comunicació al Rector i al Secretari General dels resultats de les eleccions   11-gener-2016