Calendari electoral

Contenido en el idioma por defecto
  • Dia 14 de novembre de 2017: el Consell de Direcció obre el procés electoral.
  • Dia 17 de novembre de 2017 (FOU núm. 456, extr.): publicació de la convocatòria d'eleccions.
  • Del dia 17 de novembre de 2017 al 28 de novembre de 2017: exposició pública dels diferents censos a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat).
  • Del dia 20 de novembre de 2017 al 24 de novembre de 2017: presentació de reclamacions sobre els censos davant la Comissió Electoral mitjançant escrit presentat al Registre General de la UIB, de 9 a 14 hores, i adreçat a la Secretària General de la Universitat.
  • Dia 29 de novembre de 2017: la Comissió Electoral resoldrà les reclamacions al cens.
  • Dia 29 de novembre de 2017: la Comissió Electoral exposarà públicament els censos definitius a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat).
  • Del dia 29 de novembre de 2017 fins a les 13 hores de dos dies abans que tinguin lloc les eleccions: presentació del vot anticipat a les seus universitàries.
  • Del dia 29 de novembre de 2017 fins a les 13 hores del dia anterior al de les eleccions: presentació del vot anticipat al Registre General.
  • Del dia 13 de desembre al 19 de desembre de 2017: eleccions.
  • Dia 20 de desembre de 2017: data límit de comunicació al Rector i a la Secretària General dels resultats de les eleccions.