Calendari electoral

Contenido en el idioma por defecto
 • Dia 17 de novembre de 2017 (FOU núm. 456, extr.): publicació de la convocatòria d'eleccions.
 • Dia 14 de novembre de 2017: el Consell de Direcció obre el procés electoral.
 • Del dia 17 de novembre de 2017 al 28 de novembre de 2017: exposició pública dels diferents censos a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat).
 • Del dia 20 de novembre de 2017 al 24 de novembre de 2017: presentació de reclamacions sobre els censos davant la Comissió Electoral mitjançant escrit presentat al Registre General de la UIB, de 9 a 14 hores, i adreçat a la Secretària General de la Universitat.
 • Del dia 20 de novembre de 2017 al 28 de novembre de 2017: presentació de candidatures.
 • Dia 29 de novembre de 2017: la Comissió Electoral resoldrà les reclamacions al cens.
 • Dia 29 de novembre de 2017: la Comissió Electoral exposarà públicament els censos definitius a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat).
 • Dia 5 de desembre de 2017: la Comissió Electoral proclamarà els candidats.
 • Dia 5 de desembre de 2017: la Comissió Electoral exposarà públicament les candidatures a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat).
 • Del dia 5 de desembre de 2017 al 15 de desembre de 2017 a les 13 hores: presentació del vot anticipat a les seus universitàries.
 • Del dia 5 de desembre de 2017 al 18 de desembre de 2017 a les 13 hores: presentació del vot anticipat al Registre General.
 • Dia 7 de desembre de 2017: presentació de reclamacions davant la Comissió Electoral sobre la proclamació de candidats mitjançant escrit presentat al Registre General de la UIB, de 9 a 14 hores, i adreçat a la Secretària General de la Universitat.
 • Del dia 7 de desembre de 2017 al 18 de desembre de 2017: campanya electoral.
 • Dia 11 de desembre de 2017: la Comissió Electoral resoldrà les reclamacions sobre la proclamació de candidats.
 • Dia 11 de desembre de 2017: la Comissió Electoral proclamarà definitivament els candidats dels estudiants i exposarà públicament les candidatures definitives a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat).
 • Fins al dia 14 de desembre de 2017: els candidats podran nomenar els interventors.
 • Dia 19 de desembre de 2017: eleccions.