Escuchar

Cens per a les eleccions de representants dels estudiants a les juntes de facultat o escola

Formulari de consulta
Identificador:
Cercau per DNI/NIF, NIE, targeta de resident o número de passaport
Contenido en el idioma por defecto

 

Comprovau les vostres dades al cens. Si les dades no són correctes, posau-vos en contacte amb la Secretaria General (971 173417).