Eleccions a la UIB

bolla

 • Sabies que el Consell d'Estudiants és el màxim òrgan universitari de representació estudiantil i ara tu pots formar-ne part?
 • Sabies que si formes part del Consell d’Estudiants podràs representar els estudiants i actuar com a interlocutor vàlidament reconegut d’aquest col·lectiu?
 • Sabies que si formes part del Consell d’Estudiants podràs vetllar perquè es compleixin els drets dels estudiants i treballar per a un major reconeixement i aprofundiment d'aquests drets?
 • Sabies que si formes part del Consell d’Estudiants podràs vetllar per la qualitat dels ensenyaments i fomentar la participació estudiantil i potenciar l'associacionisme?
 • Sabies que si formes part del Consell d’Estudiants podràs col·laborar en l'organització de l'extensió universitària?
 • Sabies que al Claustre universitari s’hi integren 60 alumnes, dels quals tu en pots ser un?
 • Sabies que la durada del mandat dels estudiants al Claustre o al Consell d’Estudiants és de dos anys?
 • Sabies que el període de presentació de candidatures al Claustre o al Consell d’Estudiants és del 10 al 19 de novembre? Si hi estàs interessat, no perdis el temps!
 • Sabies que les candidatures s'han de presentar mitjançant el document oficial disponible a la pàgina web d'eleccions i a totes les secretaries dels centres i a la Secretaria General?
 • Sabies que, una vegada presentada la candidatura, no es pot modificar, però sí que es pot retirar abans del dia de les eleccions?
 • Sabies que si vols més informació sobre aquesta qüestió pots obtenir-ne a la pàgina web <http://eleccions.uib.cat/>