Informació de la situació de les meses electorals per a la jornada del dia 24 de maig

Contenido en el idioma por defecto

 

Personal docent i investigador del sector a) i del sector b)

El personal docent i investigador del sector a) i del sector b) votarà a les meses electorals situades a Son Lledó (consergeria sala d’actes).

Personal d’administració i serveis

El personal d’administració i serveis ho farà a la Mesa de Son Lledó (consergeria Registre General).

Alumnes de grau

Els alumnes de grau votaran a les meses ubicades als edificis on estiguin situats els estudis de què estan matriculats,

Estudiants de postgrau –inclosos els títols propis–

Els estudiants de postgrau –inclosos els títols propis– votaran a l’edifici Antoni Maria Alcover i Sureda

Seus universitàries

Finalment, tant els estudiants matriculats d’estudis que se segueixin a les seus universitàries com el personal docent i investigador que hi imparteixi docència, com el personal d’administració i serveis que hi presti serveis votaran a les meses electorals situades a la seus universitàries d’Eivissa i Formentera i de Menorca.