Eleccions de representants del grup B) (resta de personal docent i investigador) al Claustre