Consell de Govern

Membres del Consell de Govern que assisteixen amb veu i vot al Consell de Govern

Nom Càrrec/Grup
Dra. Adame Obrador, María Teresa
Directora del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació
Afkir Zirara, Ismael
( grup C ) Grau d'Educació Primària
Dra. Aguilar Mediavilla, Eva María
Directora de l'Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE)
Bennàsar Arbós, Antoni
Consell Social
Dr. Bordoy Fernández, Antonio Vicerector de Personal Docent i Investigador
Borras Dalmau, Mercè
Dr. Bosch Zaragoza, Rafael
( grup A ) Departament de Biologia
Dra. Brotons Capó, Maria Magdalena Vicerectora de Projecció Cultural i Universitat Oberta
Dr. Carot Giner, Jaume Jesús
Rector
Dra. Carrasco Martorell, Lorenza Vicerectora d'Innovació i Transformació Digital
Dr. Carretero Gómez, José María
Degà de la Facultat d'Economia i Empresa
Coll García, Guillem
( grup C ) Doctorat en Microbiologia Ambiental i Biomèdica
Dra. Comas Rubí, Francisca
Directora del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques
Dr. Crespí Cladera, Rafel
( grup A ) Departament d' Economia de l'Empresa
Dr. De Villalonga Smith, Priam Francesc
( grup A ) Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
Dr. Deyá Bauzá, Miguel José
( grup A ) Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts
Dr. Deyá Tortella, Bartolomé
Degà de la Facultat de Turisme
Dra. García Fuster, María Julia
Directora de l'Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS)
García Noval, Ricardo
( grup D ) Servei d'Aplicacions i Serveis TIC
Dra. González Cid, Yolanda Vicerectora de Gestió i Política Acadèmica de Grau
Guirado Moreno, Jorge Luis
( grup B ) Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació
Hernández Guerra, María Consolación
Gerenta
Dr. Homar Santaner, Víctor Vicerector de Política Científica i Investigació
Llompart Rigo, Enrique
( grup D ) Servei de Coordinació Econòmica i Projectes Institucionals
Marcos Cairo, Thiago Adrián
( grup C ) Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme
Mellado Serra, Francesc
Consell Social
Mesquida Raxach, Catalina
( grup C ) Grau de Bioquímica
Dra. Moreno Mulet, Cristina
Degana de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Dr. Mulet Forteza, Carlos Vicerector d'Economia i Infraestructures
Dr. Muntaner Mas, Adrià Vicerector de Campus i Universitat Saludable
Dr. Mus Amézquita, Mauricio Vicerector de Gestió i Política de Postgrau i Formació Permanent
Dra. Nadal Gómez, Irene
Secretària General
Dr. Nadal Roberts, Marcos Vicerector de Planificació Estratègica, Internacionalització i Cooperació
Dra. Nogales Fernández, Balbina
( grup A ) Departament de Biologia
Dr. Oliver Trobat, Miquel Francesc
Degà de la Facultat d'Educació
Palau Costa, Catalina
Consell Social
Perelló Bisellach, Isabel Maria
( grup D ) Servei d'Aplicacions i Serveis TIC
Dra. Petrus Bey, Juana María
Degana de la Facultat de Filosofia i Lletres
Dra. Pomar Oliver, Catalina Amadora
( grup B ) Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
Dr. Ribot Riutort, Joan
Degà de la Facultat de Ciències
Dr. Roca Adrover, Miguel Jesús
Director del Departament d' Enginyeria Industrial i Construcció
( grup A ) Departament d' Enginyeria Industrial i Construcció
Roig Figuerola, Miguel Antonio
( grup D ) Servei de Recursos Humans
Roig Mas, Pau
( grup C ) Màster Universitari en Investigació i Intervenció Psicoeducativa
Dr. Romero March, Romualdo
Director del Departament de Física
Dra. Salom Parets, Ana María
Degana de la Facultat de Dret
Dra. Sansó Martínez, Noemí
Dra. Sitges Quirós, Carolina
Directora del Departament de Psicologia
Dr. Tauler Riera, Pedro José
Director del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
Dra. Touza Garma, María del Carmen Vicerectora d'Estudiants
Dr. Vidal Conti, Josep
( grup A ) Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques

Membres que queden autoritzats per assistir amb veu i sense vot al Consell de Govern

Nom Càrrec/Grup
Dr. Alonso Paulí, Eduard
Membre convidat per raó del seu càrrec, president del Comitè d'Empresa PDI
Dr. Alorda Ladaria, Bartomeu
Membre convidat per raó del seu càrrec, director d’Innovació i Transferència
Basterretxea Oyarzabal, Gotzon
Director de l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA)
Dr. Bennàsar Figueras, Antonio
Degà de la Facultat de Medicina
Dr. Bujosa Bestard, Ángel
Director ( Unitat de Gestió dels estud. de Postgrau )
Membre convidat per raó del seu càrrec, director de la Unitat de Gestió dels Estudis de Postgrau
Dr. Calveras Maristany, Aleix
Director del Departament d' Economia de l'Empresa
Dr. Capellà Galmés, Miquel Àngel
Dra. Capellà Roig, Margalida
Membre convidat per raó del seu càrrec, presidenta de la Junta de PDI
Dr. Cardona Juanals, Gabriel
Director de l' Escola Politècnica Superior
Dr. Coll Vicens, Bartomeu
Director de l'Institut d'Aplicacions Computacionals de Codi Comunitari de la UIB (IAC3)
Dr. Escalona Lorenzo, José Mariano
Director de l'Institut d'Investigacions Agroambientals i d'Economia de l'Aigua (INAGEA)
Dr. Estrany Bertos, Joan Josep
Director del Departament de Geografia
Dr. Femenia Marroig, Antoni
Director del Departament de Química
Dr. Garau Amengual, Jaime
Director de l'Institut d'Estudis Hispanics en la Modernitat (IEHM)
Dr. Gulías León, Javier
Director del Departament de Biologia
Dr. Hernández García, Emilio
Director de l'Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos (IFISC)
Junquera Talavera, Emilio
Membre convidat, president de la Junta de PTGAS
Dra. Llompart Bennàssar, Magdalena
Directora del Departament de Dret Públic
Dr. Luján López, José Luis
Director del Departament de Filosofia i Treball Social
Dra. Miró Julià, Margarita María Lourdes
Directora del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica
Dr. Pérez Castelló, José Antonio
Director ( Unitat de Gestió dels Estudis de Grau )
Membre convidat per raó del seu càrrec, director de l’Oficina de Suport a la Docència
Dr. Pich Solé, Jorge
Degà de la Facultat de Psicologia
Dra. Piña Capó, María de las Nieves
Directora ( Centre d'estudis de postgrau )
Membre convidat per raó del seu càrrec, directora del Centre d’Estudis de Postgrau
Dra. Ripoll Perelló, Maria Isabel
Directora del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General
Dra. Rodríguez Delgado, Montserrat
Membre convidat per raó del seu càrrec, àrea d’Investigació
Dra. Rodríguez Guerrero, Ana María
Directora de l' Escola de Doctorat
Membre convidat per raó del seu càrrec, directora de l’Escola de Doctorat
Dr. Troster, Victor Emilio
Director del Departament d' Economia Aplicada
Dr. Valverde García, Lorenzo
Director provisional de l’Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial
Dra. Verdera Izquierdo, Beatriz
Directora del Departament de Dret Privat