Memoria académica

Contenido en el idioma por defecto

Sumari

 1. Òrgans generals universitaris
  1. Claustre
  2. Consell de Govern
  3. Consell de Direcció
  4. Consell Social
  5. Consell d’Estudiants
 2. Comunitat universitària
  1. Alumnat
   1. Alumnes matriculats
   2. Alumnes que acaben 19-20
   3. Alumnat col·laborador
   4. Becaris
  2. Personal docent
   1. Departaments
   2. Places dotades
   3. Baixes
   4. Concursos places docents
   5. Professorat contractat
   6. Integracions
   7. Preses de possessió
  3. Personal d’administració i serveis
 3. Activitat acadèmica
  1. Estudis i places
   1. Estudis oficials
   2. Oferta d’estudis i de places
   3. Notes de tall
  2. Estudis oficials de postgrau: màster i doctorat
  3. Proves d’accés
   1. Convocatòria Ordinària
   2. Convocatòria extraordinària
   3. Convocatòria més grans de 25 anys
  4. Campus Digital
  5. Activitats a les seus universitàries
   1. Seu de Menorca
   2. Seu d’Eivissa i formentera
 4. Activitats de recerca
  1. Activitats de recerca
  2. Tesis depositades
 5. Activitats institucionals
 6. Activitat economicoadministrativa
  1. Pressupost 2021
  2. Aspectes generals
  3. Pla de formació
 7. Activitats a l’àmbit internacional i de mobilitat universitària
  Relacions internacionals, mobilitat d’estudiants, PDI i PAS dins l’espai europeu d’educació superior, programes d'intercanvi.
 8. Activitats del Vicerectorat d’Estudiants
  1. Activitats del Vicerectorat d'Estudiants
  2. PORT-UIB
 9. Activitats de projecció cultural
  1. Edicions UIB
  2. UOM
  3. Coral UIB
 10. Activitats a l'àmbit d'infraestructures
  1. Activitats del Servei de Patrimoni, Contractació i Infraestructura
  2. Ocupació i usos dels espais
 11. Actuacions en matèria de transparència
 12. Oficines
  1. 1Oficina de Suport a la Docència
  2. Oficina d'Universitat Saludable i Sostenible
  3. Oficina per a la Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes
  4. Oficina Universitària de Suport a les Persones amb Necessitats Especials
  5. Oficina web
  6. Oficina de suport a la Recerca
 13. Serveis a la comunitat universitària
  1. Servei d’Activitats Culturals
  2. Servei d’Estadística i Qualitat Universitària
  3. Servei Lingüístic
  4. Servei de Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció
  5. Serveis Cientificotècnics
  6. Servei de Recursos Audiovisuals
  7. Unitat d’Animació i Tecnologies Audiovisuals de la UIB (LADAT)
  8. Secció Comunicació Interna, Imatge i Promoció.
   1. Secció de Comunicació Externa i Relació amb els Mitjans
   2. Unitat de Cultura Científica i de la Innovació
  9. Centre de Tecnologies de la Informació
  10. Centre d’Estudis i Documentació Contemporània
  11. Servei de Biblioteca i Documentació
 14. Instituts universitaris de recerca
  1. Institut d’Aplicacions Computacionals de Codi Comunitari de la UIB (IAC3)
  2. Institut d'Estudis Hispànics en la Modernitat (IEHM)
  3. Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos (IFISC)
  4. Institut d'Investigacions Agroambientals i d'Economia de l'Aigua (INAGEA)
  5. Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA)
  6. Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE)
 15. Laboratoris de recerca
  1. Laboratori de Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia (LBNB)
  2. Laboratori d’Investigació en Litiasi Renal
  3. Laboratori de Radioactivitat Ambiental (LaboRA)
  4. Laboratori de Química Analítica Ambiental (LQA2)
  5. Laboratori Isla-Lab
  6. Laboratori Interdisciplinari sobre Canvi Climàtic LINCC
  7. Laboratori d’Emprenedoria i Innovació Social de la UIB
  8. Laboratori de Pedagogia Hospitalària
  9. Laboratori de ciències de l’activitat física
  10. Laboratori d'Investigació en Desenvolupament, Educació i Llenguatge
  11. Laboratori de Conducta i Tecnologia
  12. Laboratori de Recerca i Innovació en Formació Professional
  13. Laboratori d'Investigació sobre Família i Modalitats de Convivència (LIFAC)
 16. Càtedres
  1. Càtedra Banca March de l'Empresa Familiar
  2. Càtedra Endesa Xarxa d'Innovació Energètica
  3. Càtedra d'Estudis de Violència de Gènere
  4. Càtedra de la Mar Iberostar
  5. Càtedra ICAPE
  6. Col·laboració amb Red Eléctrica de España
  7. Càtedra UNESCO/Sa Nostra per a la Gestió Empresarial i el Medi Ambient
  8. Càtedra Innovació Social La Caixa-UIB
  9. Càtedra Seu de Mallorca
  10. Càtedra Mario Cesariny
  11. Càtedra de la Mar Iberostar Foundation
  12. Càtedra del Medi Ambient i Turisme de Capdepera
 17. Fundació Universitat-Empresa
 18. Activitats relacionades amb la COVID-19