Escuchar

Consejo Social

12a Convocatòria dels Premis d’Investigació per a alumnes de batxillerat i de cicles formatius de grau superior convocats pel Consell Social de la Universitat de les Illes Balears

Presentació

Premi investigació Consell Social

El Consell Social de la Universitat de les Illes Balears és un òrgan de participació de la Universitat, format per representants dels àmbits institucional, social, laboral, empresarial, cultural, etc., de la societat balear i per representants de la mateixa Universitat.

Amb els objectius de fomentar entre la joventut de les Illes Balears l'esperit de recerca i la creativitat en els diferents àmbits del coneixement humà, col·laborar a difondre la importància dels estudis universitaris, i facilitar la coneixença de la Universitat de les Illes Balears entre els alumnes de batxillerat i de cicles formatius de grau superior, el Consell Social de la Universitat de les Illes Balears convoca enguany per dotzena vegada els premis d’investigació per a alumnes de batxillerat i de cicles formatius de grau superior.  

Bases

 

Informació

Consell Social de la Universitat de les Illes Balears
Son Lledó
Cra. de Valldemossa, km 7.5
07122 Palma (Illes Balears)
Tel.: 971 25 97 74
consell.social@uib.es
http://www.uib.cat/lauib/Organs-de-govern/Consell-Social/Premis.cid174439

 

----------------------------------------------------------------

 

1a Convocatòria dels Premis als Treballs de Finals de Grau convocats pel Consell Social de la Universitat de les Illes Balears

Presentació

Aquesta convocatòria de premis té com a objectius el reconeixement acadèmic de la fi dels estudis de grau, donar valor a la superació de les dificultats personals i econòmiques a través dels estudis universitaris i incentivar la continuació de la vida acadèmica a la UIB.

Es poden presentar a aquesta convocatòria de premis els treballs de final de grau d'alumnes procedents de tots els estudis de grau de la UIB que hagin obtingut la qualificació mínima d'excel·lent, i dels alumnes que proposi l’associació Universitat Solidària Illes Balears (USIB) entre els que hagin acabat els estudis de grau.

Bases 

Resultat dels premis

Informació

Consell Social de la Universitat de les Illes Balears
Son Lledó
Cra. de Valldemossa, km 7.5
07122 Palma (Illes Balears)
Tel.: 971 25 97 74
consell.social@uib.es
http://www.uib.cat/lauib/Organs-de-govern/Consell-Social/Premis.cid174439