Programes autonòmics

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Projectes d'R+DT autonòmics

 1. Convocatòria TancadaAjuts d'investigació de l'Institut Menorquí d'Estudis

  CONVOCATÒRIA: 2024 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 27 de juny de 2024.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Finançament de projectes de recerca relacionats, directament o indirectament, amb l'illa de Menorca en tots els àmbits.

  La convocatòria es divideix en dues línies:

  Línia 1: Tipus A. Investigadors novells. Ajuts a projectes en què l'Investigador o la Investigadora Principal (IP) sigui un/a investigador/a novell. S'entén per investigador/a novell aquella persona que pugui provar que no té més de 10 anys d'experiència investigadora.

  Línia 2. Tipus B. Investigador consolidat. Ajuts a projectes en què l'Investigador o la Investigadora Principal (IP) sigui un/a investigador/a consolidat/da. Es considera investigadora experimentada aquella persona amb més de 10 anys demostrables d'experiència investigadora continuada.

  L'import màxim de l'ajut per a cada projecte serà de 4.500 euros.

  Cada autor/a només podrà presentar un únic projecte en qualitat d'investigador/a principal. Tampoc es podrà presentar un nou projecte a la convocatòria mentre no s’hagi lliurat a l’IME la memòria final d’un ajut concedit en convocatòries anteriors.


  Cada investigador, individualment o en equip, només es podrà presentar a una de les dues línies.

  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS

  Persones físiques i jurídiques individualment o agrupacions d'aquestes que concorrin en forma d’equip d’investigació.

  3. TERMINI

  Fins a 27 de maig de 2024.

  IMPORTANT: per tal d'obtenir la firma del representant legal i registrar les sol·licituds, s’haurà d'enviar a osr.gestiotecnica@uib.es, abans del 20 de maig de 2024, la documentació específica indicada al punt 6.2.B.


  La documentació administrativa general la gestionará directament l’OSR-EA.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Bases i convocatòria Icona Vist  
  Extracte Icona Vist  
  Més informació   Icona Vist
  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna