Ajuts, contractes i mobilitat

No existe la versión en el idioma seleccionado

A continuació mostram els distints ajuts que pertanyen a aquesta categoria. Si voleu també podeu subscriure-us al seu butlletí. Subscriviu-vos al butlletí RSS de la pàgina

Fletxa abaix Convocatòries de la UIB

 1. Convocatòria ObertaContractes de suport a projectes d'investigació i convenis (Capítol VI)

 2. Convocatòria TancadaContractes postdoctorals de l'AXA Research Fund Team

 3. Convocatòria TancadaContractes predoctorals en el marc de la Unitat d'Excel·lència Maria de Maeztu de l'IFISC

 4. Convocatòria TancadaContractes postdoctorals junior en el marc de la Unitat d'Excel·lència Maria de Maeztu de l'IFISC

 5. Convocatòria TancadaBeques de col·laboració de la UIB

Fletxa abaix Convocatòries de la UIB: Marie Slodowska-Curie Innovation Training Network (ITN)

 1. Convocatòria TancadaPhysics of microbial motility - PHYMOT (Marie Slodowska-Curie ITN)

 2. Convocatòria TancadaPioneering Strategies Against Bacterial Infections - PEST-BIN (Marie Slodowska-Curie ITN)

Fletxa abaix Convocatòries del Govern de les Illes Balears

 1. Convocatòria TancadaAjuts per a la formació de personal investigador del Govern de les Illes Balears (FPI-CAIB)

 2. Convocatòria TancadaBorses de viatge per a estades breus en centres d'investigació fora de les Illes Balears

 3. Convocatòria TancadaAjuts a la mobilitat investigadora per fer estades breus a centres d’R+D de fora de les Illes Balears 2019-2021

 4. Convocatòria TancadaAjuts per a la contractació de personal tècnic de suport a la recerca

 5. Convocatòria TancadaAjuts per incorporar personal investigador al sistema de ciència de les Illes Balears (contractes postdoctorals CAIB)

 6. Convocatòria TancadaAjuts per a la incorporació d’investigadors als centres de recerca de les Illes Balears (Fogaiba)

 7. Convocatòria TancadaAjudes de formació de professorat universitari (FPU-CAIB)

Fletxa abaix Convocatòries de la Unió Europea

 1. Convocatòria TancadaMarie Sklodowska-Curie actions

 2. Convocatòria Tancada ERC Advanced Grants

 3. Convocatòria TancadaERC Consolidator Grants

 4. Convocatòria TancadaERC Starting Grants

Fletxa abaix Pla Estatal 2021-23: Programa Estatal per Desenvolupar, Atreure i Retenir Talent, en el marc del Pla estatal de recerca científica, tècnica i d'innovació 2021-23 - Subprograma Estatal de Formació

 1. Convocatòria TancadaPrograma Beatriz Galindo per a l'atracció de talent investigador

 2. Convocatòria TancadaAjuts per a contractes Juan de la Cierva (JdC)

 3. Convocatòria TancadaAjudes per a la formació de professorat universitari (FPU)

 4. Convocatòria TancadaAjuts per a contractes predoctorals per a la formació de doctors (antigues beques FPI MINECO)

Fletxa abaix Pla Estatal 2021-2023: Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat en R+D+i - Subprograma Estatal d'Incorporació

 1. Convocatòria TancadaAjuts per a contractes Ramón y Cajal (RyC)

 2. Convocatòria TancadaAjuts per a contractes de personal tècnic de suport (PTA)

Fletxa abaix Pla Estatal 2021-2023: Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat en R+D+i - Subprograma Estatal de Mobilitat

 1. Convocatòria TancadaEstades de mobilitat de professors i investigadors espanyols en centres estrangers

Fletxa abaix Certificat R3 - Agència Estatal d’Investigació

 1. Convocatòria TancadaCertificat R3 - Agència Estatal d'Investigació

Fletxa abaix Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

 1. Convocatòria TancadaPrograma INVESTIGO

 2. Convocatòria TancadaPrograma SOIB Recerca i Innovació

 3. Convocatòria TancadaSOIB Qualificats Primera Experiència

Fletxa abaix Pla Estatal 2017-2020: Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat en R+D+i - Subprograma Estatal de Formació

 1. InformacióResolució autorització pròrroga contractes laborals convocatòries recursos humans de l'AEI

 2. Convocatòria TancadaContractes predoctorals "Salvador de Madariaga" a l'Institut Universitari Europeu

Fletxa abaix Pla Estatal 2017-2020: Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat en R+D+i - Subprograma Estatal d'Incorporació

 1. Convocatòria TancadaAjuts per a contractes Juan de la Cierva-Incorporació

Fletxa abaix Pla Estatal 2017-2020: Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat en R+D+i - Subprograma Estatal de Mobilitat

 1. Convocatòria TancadaAjuts complementaris per estades breus i trasllats temporals (programa FPU)

Fletxa abaix Pla Estatal 2013-2016: Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat - Subprograma Estatal de Formació

 1. Convocatòria TancadaAjuts complementaris de preus públics per matrícules en ensenyaments de doctorat (programa FPU)

 2. Convocatòria TancadaAjuts per a contractes Juan de la Cierva-Formació

 3. Convocatòria TancadaContractes predoctorals "Salvador de Madariaga" a l'Institut Universitari Europeu

 4. Convocatòria TancadaAjuts per a contractes per a la formació postdoctoral

 5. Convocatòria TancadaAcció Estratègica en Salut: Contractes predoctorals de formació en investigació en salut (PFIS)

 6. Convocatòria TancadaAcció estratègica en salut: ajuts de formació en gestió de la investigació en salut (FGIN)

 7. Convocatòria TancadaAcció Estratègica en Salut: Contractes "Río Hortega"

Fletxa abaix Pla Estatal 2013-2016: Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat - Subprograma Estatal d'Incorporació

 1. Convocatòria TancadaAjuts per a contractes Torres Quevedo (PTQ)

 2. Convocatòria TancadaAjuts per a la promoció de l’ocupació jove i implantació de la garantia juvenil a R+D+i

Fletxa abaix Pla Estatal 2013-2016: Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat - Subprograma Estatal de Mobilitat

 1. Convocatòria TancadaAjuts a la mobilitat predoctoral per a estades breus (antigues estades FPI MINECO)

 2. Convocatòria TancadaAjuts complementaris per estades breus a Espanya i a l'estranger (programa FPU)

 3. Convocatòria TancadaAjuts complementaris per al trasllat temporal a un centre estranger (programa FPU)

 4. Convocatòria TancadaAcció Estratègica en Salut: Mobilitat de personal investigador contractat dins el marc de l'AES (M-AES)

Fletxa abaix Altres convocatòries per a Espanya

 1. Convocatòria TancadaBeques Real Academia de España a Roma

 2. Convocatòria TancadaPrograma JAE-CSIC: beques d'introducció a la investigació per a estudiants universitaris

 3. Convocatòria TancadaPrograma JAE-Intro ICU: beques d'introducció a la investigació per a estudiants universitaris

 4. Convocatòria TancadaPrograma JAE-Intro SOMdM 2020: beques d'introducció a la investigació per a estudiants universitaris

 5. Convocatòria TancadaBeca Primitivo de Vega d'atenció a les persones grans Fundació MAPFRE

 6. Convocatòria TancadaBeques de "la Caixa" per a estudis de postgrau a Espanya

 7. Convocatòria TancadaBeques postdoctorals Junior Leader "La Caixa"

 8. Convocatòria TancadaBeques "Turismo de España" per a pràctiques professionals

 9. Convocatòria TancadaBeques de postgrau Consell Superior d'Esports

 10. Convocatòria TancadaBeques de postgrau de l'Agència espanyola de protecció de la salut en l'esport (AEPSAD)

 11. Convocatòria TancadaBeques per a la formació i la investigació del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

 12. Convocatòria TancadaBeques Iberoamèrica. Joves professors i investigadors. Santander Universidades

 13. Convocatòria TancadaBeques de formació Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris

 14. Convocatòria TancadaExpressions d'interès per participar al "Proyecto Nexo Global" de COLCIENCIAS

 15. Convocatòria TancadaBeques Fundació Carolina

 16. Convocatòria TancadaBeques predoctorals Fundación Tatiana

 17. Convocatòria TancadaBeques-contractes predoctorals en medi ambient Fundación Tatiana

 18. Convocatòria TancadaRISE worldwide

 19. Convocatòria TancadaBeca d'investigació del Consell Insular de Formentera

 20. Convocatòria TancadaBeques Fundación Universitaria José Luis Oriol-Catalina de Urquijo

 21. Convocatòria TancadaBeques de postgrau en estadística

 22. Convocatòria TancadaAjuts de la SGAE a la realització de tesis doctorals

 23. Convocatòria TancadaAjuts "Xarxa CEI amb activitat agroalimentària" Fundación Triptolemos a la mobilitat de doctors

 24. Convocatòria TancadaBeques postdoctorals Fundación Alfonso Martín Escudero

 25. Convocatòria TancadaBeques INAP

 26. Convocatòria TancadaBeques Fundación Banco Sabadell

 27. Convocatòria TancadaBeques d'investigació Manuel de Oya "Cerveza, salud y nutrición"

 28. Convocatòria TancadaBeques de formació i investigació de la Biblioteca nacional d'Espanya

 29. Convocatòria TancadaAjuts a la mobilitat Fundació Triptolemos

 30. Convocatòria TancadaAjuts predoctorals en Oncologia de la Junta provincial de Balears de l'AECC

 31. Convocatòria TancadaAjuts postdoctorals AECC

 32. Convocatòria TancadaAjuts a investigadors AECC

 33. Convocatòria TancadaBeques en matèries i tècniques pròpies de la prevenció de riscos laborals

 34. Convocatòria TancadaEstades predoctorals i postdoctorals d'I+D+i de la UDIMA

 35. Convocatòria TancadaPrograma Martí i Franquès d'ajuts la investigació

 36. Convocatòria TancadaBeques de formació en matèria d'investigació i control de la qualitat dels productes de consum

 37. Convocatòria TancadaBeques Fundació Biodiversitat

Fletxa abaix Altres convocatòries per a l'estranger

 1. Convocatòria TancadaBeques Iberoamèrica. Joves professors i investigadors. Santander Universitats

 2. Convocatòria TancadaBeques predoctorals Fulbright per a l'ampliació d'estudis als Estats Units

 3. Convocatòria TancadaBorses de viatge Ruth Lee Kennedy / Fulbright

 4. Convocatòria TancadaBeques ME- Fulbright per realitzar estudis de Màster en Arts, Humanitats i Ciències Socials

 5. Convocatòria TancadaBeques de postgrau "La Caixa" a l'estranger

 6. Convocatòria TancadaBeques de doctorat INPhINIT ”la Caixa”

 7. Convocatòria TancadaBeques Univeritat de Torí

 8. Convocatòria TancadaBeques de postgrau per a Màster en Desenvolupament humà sostenible a Oxford

 9. Convocatòria TancadaBeques i ajuts "Smart Loire Valley Programme fellowship programme"

 10. Convocatòria TancadaPrograma de pràctiques a l'EFSA

 11. Convocatòria TancadaBeques individuals per al European Food Risk Assessment (EU-FORA) Fellowship Programme de l'EFSA

 12. Convocatòria TancadaContractes predoctorals programa Salvador de Madariaga a l'Institut universitari europeu de Florència

 13. Convocatòria TancadaProgrames d'investigació de la DAAD

 14. Convocatòria TancadaBeques i estades d'investigació a Alemanya amb el DAAD

 15. Convocatòria TancadaBeques del Govern d'Austràlia

 16. Convocatòria TancadaBeques del Govern Xinès

 17. Convocatòria TancadaBeques Instituto Banco Europeo de Inversiones (beca EIBURS)

 18. Convocatòria TancadaPràctiques a EFSA per a joves graduats

 19. Convocatòria TancadaBeques Fundación Ramón Areces per a estudis postdoctorals - Ciències de la Vida i de la Matèria

 20. Convocatòria TancadaBeques Fundación Ramón Areces per a estudis postdoctorals - Ciències socials

 21. Convocatòria TancadaBeques de recerca Fundación Alfonso Martín Escudero

 22. Convocatòria TancadaBeca d'Investigació en Neurociència i àrees afins

Convocatòria Tancada Tancada Convocatòria Oberta Oberta Convocatòria Pendent d'obertura Pendent d'obertura Informació Informació

Darrera Actualització: 22 de febrer de 2024