Escuchar

Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Altres convocatòries per a Espanya

 1. Convocatòria TancadaAjuts predoctorals en Oncologia de la Junta provincial de Balears de l'AECC

  CONVOCATÒRIA: 2019 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 13 de juny de 2019.

  1. RESUM

  Es convoquen ajuts a la investigació en oncologia amb una durada de 36 mesos, ampliable per un 12 mesos més.

  La dotació serà de 63.000 euros bruts; 21.000 euros bruts anuals.

  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS

  Estar en possessió del títol oficial de Grau o equivalent i estar matriculat o en possessió del títol de Màster en el moment d'optar a l'ajut; en els primers 12 mesos de l'ajut haurà d'acreditar estar en possessió del títol de Màster i estar matriculat en un programa de Doctorat.

  3. TERMINI

  Fins al 13 de juny de 2019 a les 15 hores.

  Per tal d’obtenir la documentació institucional i la firma del representant legal, les sol·licituds hauran de presentar-se a l'Oficina de Suport a la Recerca (Cati Miralles, ext: 3431) fins al 10 de juny de 2019.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria Icona Vist  
  Sol·licitud telemàtica i més informació   Icona Vist

  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna