Escuchar

Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Altres convocatòries per a Espanya

 1. Convocatòria TancadaAjuts predoctorals en Oncologia de la Junta provincial de Balears de l'AECC

  CONVOCATÒRIA: 2018 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 30 de maig de 2018.

  1. RESUM

  Es convoquen ajuts a la investigació en oncologia amb una durada de 3 anys, ampliable per un any més.

  La dotació serà de 20.000 euros bruts anuals amb la possibilitat de 5.000 euros addicionals els dos primers anys per a despeses associades al projecte.

  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS

  Estar en possessió del títol oficial de Grau o equivalent en el moment d'optar a l'ajut; haver superat els requisits per accedir als ensenyaments de Doctorat en el moment d'adjudicació de l'ajut, nota mitjana igual o superior a 7,5 (notes de màster excloses).

  Per formalitzar l'ajut, el beneficiari s'haurà d'haver matriculat en el programa de doctorat.

  3. TERMINI

  Fins al 30 de maig de 2018 a les 15 hores.

  Per tal d’obtenir la documentació institucional i la firma del representant legal, les sol·licituds hauran de presentar-se a l'Oficina de Suport a la Recerca (Cati Miralles, ext: 3431) fins al 21 de maig de 2018.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria Icona Vist  
  Sol·licitud telemàtica i més informació   Icona Vist

  4. RESOLUCIÓ
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Resolució de concessió Icona Vist

  Torna