Ajuts, contractes i mobilitat

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Pla Estatal 2021-23: Programa Estatal per Desenvolupar, Atreure i Retenir Talent, en el marc del Pla estatal de recerca científica, tècnica i d'innovació 2021-23 - Subprograma Estatal de Formació

 1. Convocatòria TancadaAjudes per a la formació de professorat universitari (FPU)

  CONVOCATÒRIA: 2023 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 15 de febrer de 2024.

  Organismes convocants:
  1. Objecte

  Convocatòria d'ajudes per a contractes predoctorals per a la realització de tesis doctorals a universitats espanyoles.

  Es convoquen 950 ajuts dels quals 48 es reserven a estudiants amb una discapacitat igual o superior al 33%.

  Són ajuts destinats a la formació investigadora en programes de doctorat per a la consecució del títol de Doctor/a i l'adquisició de competències docents universitàries, a qualsevol àrea del coneixement científic, que facilitin la incorporació futura d'aquestes persones al sistema espanyol d'educació superior i de recerca científica.

  2. Requisits dels sol·licitants

  Requisits de les persones candidates: Vegeu els articles 6 a 9 de la convocatòria.

  -No podran ser beneficiàries de les ajudes les persones que, en el moment previst d’incorporació a l’ajuda, hagin gaudit d’una ajuda anterior, per un període superior a 24 mesos.
  -Les persones que siguin beneficiàries d’ajudes FPU de convocatòries anteriors, no podran presentar la seva sol·licitud a aquesta convocatòria.

  Requisits relatius a les persones que dirigeixen la tesi: vegeu l’article 10 de la convocatòria.

  Consulteu la dotació econòmica dels ajuts a l’article 4 de la convocatòria.

  Al personal investigador en formació els és d’aplicació l’article 5.i) de l’Acord executiu 14891/2023, de 19 d’abril, pel qual es regulen les retribucions del personal investigador i personal tècnic i gestor de suport a la investigació adscrits a projectes, ajuts competitius per a la contractació de personal, grups de recerca, càtedres, convenis i contractes de l’article 60 de la Llei Orgànica 2/2003, de 22 de març, del Sistema Universitari, en què participi la Universitat de les Illes Balears.

  En cap cas la data d’incorporació de les persones beneficiàries podrà ser anterior a l’1 d’octubre de 2024.

  Termini de presentació de sol·licituds: des del 17 de gener del 2024 fins al 15 de febrer del 2024 a les 14:00 h (horari peninsular).

  Procediment de sol·licitud i documentació a presentar: vegeu articles 12 i 20 de la convocatòria.

  Les sol·licituds s'emplenaran, per part de les persones interessades, en els formularis del Ministeri a la Seu electrònica.

  Emplenat el formulari en tots els seus apartats, haurà de ser signat per la persona sol·licitant mitjançant algun dels sistemes següents: DNI-e, certificat electrònic reconegut per les administracions públiques o amb claus concertades que, en registrar-se a la seu electrònica, es proporcionaran als qui no disposin de signatura electrònica.

  Podeu trobar tota la informació, juntament amb l’accés al tràmit a Ayudas para la formación de profesorado universitario (FPU) 2023

  Es recomana a les persones interessades una lectura en profunditat de la convocatòria.

  Informació de contacte del Ministeri per als sol·licitants:
  solicitantes.fpu@universidades.gob.es

  En cas de dubtes, consulteu la convocatòria o adreceu-vos a l’Oficina de Gestió del Programa de Foment i Recursos Humans per a la Recerca: forhu.rrhh@uib.cat, telèfon 971172765.

  3. Documents i enllaços

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  BOE (Nou Exclamació) Icona Vist  
  Ordre Convocatòria (Nou Exclamació) Icona Vist  
  Web Ministeri de Ciència, Innovació i Universitat   Icona Vist

  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna