Escuchar

Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Pla Estatal 2017-2020: Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat en R+D+i - Subprograma Estatal de Formació

 1. Convocatòria TancadaAjuts per a contractes Juan de la Cierva-Formació

  CONVOCATÒRIA: 2019 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 15 de gener de 2020.

  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Convocatòria de 225 ajudes, de les que 4 es reserven per a la contractació de persones amb una discapacitat igual o superior al 50 per cent, per a la contractació laboral de doctors o doctores per un període de 2 anys amb l’objecte de que completin la seva formació investigadora en centres d’I+D espanyols distints d’aquells en els quals varen fer la seva formació predoctoral.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS

  Vegeu l'article 37 de la convocatòria.

  3. TERMINI

  El termini per a la presentació de sol·licituds per part dels centres d'I+D+i és del 18 de desembre de 2019 fins al 22 de gener de 2020 a les 14 hores (hora peninsular).

  El termini per a la presentació de sol·licituds per part dels candidats o candidates és del 18 de desembre de 2019 fins al 15 de gener de 2020 a les 14 hores (hora peninsular).

  IMPORTANT: Els investigadors o investigadores que vulguin presentar-se i que compleixin amb els requisits d’aquesta convocatòria han de fer el següent:

  1. S’han de donar d’alta a l’aplicació del Ministeri (segons la forma establerta a l’article 40, de la convocatòria), emplenar-la i adjuntar la documentació que s’estableix a l’article 41 C, de la convocatòria.
  2. Un cop emplenada i signada la sol·licitud telemàtica, aquesta generarà automàticament un document associat que justifica que la persona interessada ha incorporat tota la documentació al Ministeri.
  3. S’ha d’entregar a l’OSR (a l'adreça electrònica xavier.salva@uib.es), com a màxim el dia 16 de gener de 2020, el document signat amb el vist i plau a la incorporació per part de l’investigador o investigadora que representa a l’equip d’investigació al que s’incorporarà el candidat o candidata, el o la responsable del grup de recerca i el director o la directora de departament / institut / laboratori (annex A).

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOE   Icona Vist  
  Enllaç al programa    Icona Vist
  Annex A Icona Vist   

  4. RESOLUCIÓ

  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna