Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Convocatòries del Govern de les Illes Balears

 1. Convocatòria TancadaAjuts per a la formació de personal investigador del Govern de les Illes Balears (FPI-CAIB)

  CONVOCATÒRIA: 2006 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 17 de juliol de 2006.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Es convoquen 15 beques per a la formació en recerca científica i tècnica en diverses línies prioritàries de titulats superiors universitaris que vulguin fer la tesi doctoral a centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic ubicats a les Illes Balears. La durada de les beques serà de quatre anys i la dotació serà de 1.100 euros bruts mensuals.

  Les línies prioritàries són:
  - Turisme
  - TIC aplicades a l'activitat turística
  - Medi ambient
  - Ciència i tecnologia marines
  - Ciències de la salut
  - Temàtica oberta
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Posseir la nacionalitat espanyola, ser nacional d'un país membre de la UE, o ser estranger resident a Espanya en el moment de la sol·licitud; data de finalització d'estudis no anterior a l'1 de gener de 2001 (consultau excepcions a la convocatòria) ; tenir una nota mitjana mínima igual o superior a 1'8.
  3. TERMINI
  Fins al 17 de juliol de 2006.

  Per tal d’obtenir la firma del representant legal i presentar la sol·licitud, les sol·licituds hauran de presentar-se a Son Lledó (Cati Miralles, ext: 3431) abans de les 14 hores del dia 13 de juliol de 2006.
  Com a novetat enguany, és disponible al web de la Direcció General l'aplicació per sol·licitar beques predoctorals que permet també la impressió de la sol·licitud.

  L'adreça és:
  http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.ca.jsp?codi=75071 Enllaç a formulari

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona RTF
  Convocatòria Icona Vist  
  Imprès sol·licitud   Icona Vist
  Annex I   Icona Vist
  Declaració corrent de pagament   Icona Vist
  Dades bancàries Icona Vist  
  Declaració de no incórrer en cap causa d'incompatibilitat   Icona Vist

  Torna