Escuchar

Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Altres convocatòries per a Espanya

 1. Convocatòria TancadaBeques de postgrau Consell Superior d'Esports

  CONVOCATÒRIA: 2014 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 18 de maig de 2014.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Es convoquen 3 beques per a la formació teòrica i pràctica de postgrau en les activitats que es duen a terme al Centre de Medicina de l'Esport i al Servei de Documentació i 1 beca a la Subdirecció General d'Inspecció.

  La dotació de les beques serà de 14.400 euros anuals íntegres. El període per gaudir les beques comprendrà fins al 31 de desembre de 2014, renovable com a màxim fins al 31 de desembre de 2015.

  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Tenir la nacionalitat espanyola, d'un país membre de la UE o estranger resident a Espanya; estar en possessió de la titulació acadèmica exigida; la data de finalització d'estudis no podrà ser anterior al curs acadèmic 2008/2009.
  3. TERMINI
  Fins al 18 de maig de 2014.
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Convocatòria BOE Icona Vist
  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna