Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

 1. Convocatòria ObertaPrograma INVESTIGO

  CONVOCATÒRIA: 2022 - Termini: Fins dia 31 de gener de 2022
  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Subvencions, en règim de concurrència no competitiva, destinades al finançament del “Programa investigo”, de contractació de persones joves de 16 o més anys i que no hagin complert els 30 anys, i que es trobin en situació d’atur, i inscrites com a demandants de feina en el moment de començar la relació contractual, en la realització d’iniciatives d’investigació i innovació.

  Per a la selecció de les persones a contractar s’haurà de tenir en compte:

  a) Major adequació entre la formació acadèmica de la persona jove en relació al programa d’investigació que es desitgi dur a terme.

  b) Disposar d’estudis específics relacionats amb la matèria a desenvolupar, tals com màsters, graus o/i qualsevol que, estant homologats pel Ministeri d’Educació i Formació Professional o el Ministeri d’Universitats, els atorguin majors capacitats i competències per a dur a terme el programa d’investigació. Aquest criteri no serà d’aplicació pels llocs de suport.

  c) La valoració curricular i de les persones candidates haurà realitzar-se mitjançant l’ús de currículum-vitae cec, garantint el principi de no discriminació per cap raó.

  Els contractes hauran de començar abans del 31 de desembre de 2023 i poden tenir una durada d’un any, ampliable a un segon any.

  La UIB només presentarà sol·licituds de llocs de treball amb un perfil de graduats.

  Els departaments, instituts, laboratoris o grups de recerca interessats poden remetre les mostres d’interès a través de l’annex adjunt

  Per més informació i consultes sobre aquesta convocatòria, contactau amb Xavier Salvà (ext. 3068, xavier.salva@uib.es)

  2. REMUNERACIÓ
  La dotació a percebre ascendeix a 2.675,74 euros mensuals (32.108,92 euros per any de contractació).
  3. TERMINI
  Els interessats han de retornar signades les mostres d’interès, mitjançant una instància general al Portal del personal investigador PPI, abans del dia 31 de gener de 2022.
  4. NOTA
  Per a la vostra informació, el Govern de les Illes Balears convocarà, en breu, un programa INVESTIGO similar, previsiblement amb un número de places reservat per a la UIB.
  5. DOCUMENTACIÓ
  Per més informació, contactau amb Xavier Salvà (ext. 3068, xavier.salva@uib.es)

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCXIcona PDF
  Convocatoria   Icona Vist
  Annex Icona Vist  

  Ministerio de trabajo y economía social NextGenerationEU
  Universitat de les Illes Balears Recuperación, Transformación y Resilencia


  Torna