Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Altres convocatňries per a Espanya

 1. Convocatňria TancadaAjuts a la mobilitat Fundació Triptolemos

  CONVOCATŇRIA: 2017 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATŇRIA ESTŔ TANCADA: El termini de la convocatňria va acabar el dia 20 de novembre de 2017.

  1. RESUM

  Es convoquen ajuts per a estades postdoctorals breus i trasllats temporals de doctors. Es preten fomentar la mobilitat de doctors entre grups de recerca de centres que pertanyin a la Xarxa d'universitats i de campus de la Fundació i empreses.

  Es concediran diferents ajuts per diferents tipus de mobilitats: les que impliquin canvi de residčncia habitual i les que no impliquin canvi de residčncia habitual.

  La durada inicial de l'estada serŕ d'un mínim de 15 dies laborables.

  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS

  La data de finalització del doctorat no ha d'excedir en vuit anys en el moment de la presentació de la sol·licitud; la tesi s'ha d'haver realitzat en algun dels CEIs adscrits a la Xarxa i que la universitat d'origen sigui membre de la fundació (annex I); la universitat o campus de destinació ha de ser membre de la Fundació (també poden ser empreses que desenvolupin la seva activitat en el sistema alimentari); el grup de recerca al qual estigui adscrit el candidat ha de tenir un projecte de recerca finançat actiu al llarg del periode de gaudi de l'ajut (Pla estatal, H2020, CDTI o equivalent); l'activitat relacionada amb la mobilitat ha de poder assignar-se als ŕmbits agroalimentaris de l'annex II.

  3. TERMINI

  Fins al 20 de novembre de 2017.

  Per tal d’obtenir la firma del representant legal, la documentació haurŕ de presentar-se a Son Lledó (Xavier Salvŕ, ext: 3068) fins al 16 de novembre de 2017.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCXIcona PDFIcona HTML
  Convocatňria   Icona Vist  
  Formulari de pre-registre    Icona Vist
  Sol·licituds online    Icona Vist
  Carta compromis institució/empresa emisora Icona Vist   
  Carta compromis institució/empresa receptora Icona Vist   
  Més informació    Icona Vist


  Torna