Ajuts, contractes i mobilitat

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Convocatòries del Govern de les Illes Balears

 1. Convocatòria TancadaAjuts per incorporar personal investigador al sistema de ciència de les Illes Balears (contractes postdoctorals CAIB)

  CONVOCATÒRIA: 2016 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 18 de juliol de 2016.

  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Es convoquen 9 ajuts per a la incorporació de personal investigador al sistema de ciència i tecnologia de les Illes Balears en grups de recerca, centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic, públics o privats ubicats a les Illes Balears.
  La distribució dels ajuts és la següent:
  - 4 ajuts per al programa Margalida Comas, per a joves investigadors
  - 4 ajuts per al programa Vicenç Mut, per a investigadors amb experiència
  - 1 ajut per al programa Felip Bauçà, per a empreses privades d’R+D
  Cada sol·licitud s’ha d’adaptar a les àrees estratègiques establertes al punt 1.3 de la convocatòria.
  La durada dels contractes serà de dos anys. El salari i la quota patronal estan finançats pel Govern Balear i el Fons Social Europeu. El Vicerectorat d’Investigació i Postgrau es farà càrrec de la indemnització per la finalització del contracte.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS

  Els requisits dels investigadors sol·licitants es troben a l’annex 1, disposició comú tercera de la convocatòria. En els annexos 2, 3 i 4 es troben els requisits concrets de cada un dels programes.


  3. TERMINI

  Fins al 18 de juliol de 2016.
  Forma: per a la forma de presentació de sol·licituds podeu consultar l’annex 1, disposició comuna vuitena.
  La Universitat de les Illes Balears adjuntarà tota la documentació que s’indica al punt 8.5.a)


  Per tal d'obtenir la firma del representant legal, les sol·licituds, juntament amb la conformitat del departament/institut, hauran de presentar-se a Son Lledó (Cati Miralles, ext.: 3431) abans de les 14 hores del dia 14 de juliol de 2016.
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOIB   Icona Vist  
  Document conformitat departament / institut Icona Vist   
  Més informació i models documentació    Icona Vist

  4. RESOLUCIÓ
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona HTML
  Resolució definitiva Icona Vist

  CAIB UE


  Torna