Escuchar

Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Pla Estatal 2013-2016: Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat - Subprograma Estatal de Formació

 1. Convocatòria TancadaAjuts per a contractes per a la formació postdoctoral

  CONVOCATÒRIA: 2013 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 24 de febrer de 2014.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Convocatòria de 225 ajuts de dos anys de durada per a la contractació laboral de doctors a centres d'I+D espanyols distints d’aquells en els que varen realitzar la formació predoctoral.
  2. ÀREES CIENTÍFIQUES
  La distribució d’ajuts en cada àrea científica (veure l’annex del BOE de la convocatòria) resultarà d’aplicar al total d’ajuts convocats el percentatge de sol·licituds presentades en cada àrea científica respecte del total de les sol·licituds presentades. Les xifres resultants s’arrodoniran als números sencers més propers.
  3. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS

  - Sol·licitar la incorporació en un centre d’I+D distint a aquell en el qual es va realitzar la formació predoctoral, segons s’especifica a l’article 42.1.a) de la convocatòria.
  - Estar en possessió del grau de doctor en una data anterior o igual a la de la publicació de la resolució de concessió, a la que fa referència l’article 13 de la convocatòria.
  - Que la data d’obtenció del grau de doctor no sigui anterior al dia 1 de setembre de 2009. S’entendrà com a data d’obtenció del grau de doctor, la data de l’acte de defensa i aprovació de la tesi doctoral. Per a excepcions a aquesta data podeu consultar l’article 42.1.c) de la convocatòria.

  4. TERMINI

  El termini per a la presentació de sol·licituds per part dels dels centres d'I+D+i és del 12 de febrer fins el 3 de març de 2014 a les 15 hores (hora peninsular).

  El termini per a la presentació de sol·licituds per part dels doctors candidats és del 12 de febrer fins el 24 de febrer de 2014 a les 15 hores (hora peninsular).

  IMPORTANT: Els investigadors que vulguin presentar alguna candidatura i que compleixin amb els requisits d’aquesta convocatòria han de fer el següent:

  1. Els investigadors candidats s’hauran de donar d’alta a l’aplicació del Ministeri (segons la forma establerta a l’article 44.3.b, de la convocatòria), emplenar-la i adjuntar la documentació que s’estableix a l’article 45.2, de la convocatòria.
  2. Un cop emplenada i signada la sol·licitud telemàtica (el termini màxim per fer-ho, recordau-ho, és del 12 de febrer al 24 de febrer de 2014 a les 15 hores, hora peninsular), aquesta generarà automàticament una documentació associada que s’ha de posar a disposició del Vicerectorat d’Investigació i Postgrau.
  3. Aquesta documentació s’ha d’entregar a l’OSR (a Xavier Salvà), com a màxim el dia 26 de febrer de 2014, juntament amb la documentació següent: àrea científica en la qual desenvoluparà la seva activitat (segons les àrees científiques establertes al BOE de la convocatòria), i document signat amb el vist i plau a la incorporació per part de l’investigador que representa a l’equip d’investigació al que s’incorporarà el candidat, el responsable del grup de recerca i el director de departament / institut.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOE   Icona Vist  
  Enllaç al programa    Icona Vist
  Preguntes freqüents i altra informació    Icona Vist
  Document de conformitat Icona Vist   

  5. RESOLUCIÓ
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Resolució definitiva (I) Icona Vist
  Resolució definitiva (II) Icona Vist

  Torna