Escuchar

Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Convocatòries del Govern de les Illes Balears

 1. Convocatòria TancadaAjuts per a la incorporació d’investigadors als centres de recerca de les Illes Balears (Fogaiba)

  CONVOCATÒRIA: 2014 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 10 d'octubre de 2014.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Es convoquen 2 ajuts per a la incorporació de personal investigador a grups de recerca consolidats en investigació agroalimentària, per a la realització de treballs d’investigació relacionats amb les dues línies següents:
  a) Les varietats minoritàries de vinya de les Illes Balears: recuperació i sanejament de varietats, identificació morfològica i molecular. Autorització i certificació de material vegetal de vinya.
  b) L’oli de Mallorca: influència de l’entorn agroclimàtic sobre la qualitat fisicoquímica i sensorial de l’oli d’oliva. Estratègies per a la revalorització dels seus subproductes. Aplicació de noves tecnologies.

  A cada una d’aquestes línies d’investigació s’hi assignarà un dels ajuts per incorporar personal investigador.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS

  El personal investigador que s’incorpori als centres d’R+D, fruit d’aquestes ajudes, ha de complir els requisits següents:
  - Tenir el grau de doctor en la data de tancament del termini de presentació de sol•licituds.
  - Haver llegit la tesi doctoral amb posterioritat a l’1 de gener de 2012. En cas que les persones investigadores candidates tinguin més d’un títol de doctor, els requisits anteriors es refereixen al primer dels títols obtinguts.

  3. QUANTIA DELS AJUTS
  La quantia màxima per sol·licitud i projecte és de 84.200,00 euros, i amb un límit de 42.100,00 euros per exercici fiscal. La retribució mínima que han de rebre les persones investigadores, la qual s’ha d’indicar en cada contracte, és de 32.000,00 euros bruts. Únicament seran despeses subvencionables les despeses corresponents al salari i la quota patronal de les persones investigadores contractades.
  4. TERMINI

  Fins al 10 d’octubre de 2014.

  IMPORTANT: donat que la sol·licitud ha d’esser institucional, els grups de recerca interessats han de dur a l’OSR la documentació exigida a la convocatòria, referent al grup de recerca i a l’investigador candidat, com a màxim el 8 d’octubre de 2014.

  Aquestes contractacions requereixen d’un cofinançament per part del grup de recerca, per la qual cosa s’ha d’emplenar i signar l’annex I.

  Per a més informació, us podeu posar en contacte amb l’OSR, a l’adreça de correu electrònic xavier.salva@uib.es o osr@uib.es.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOIB   Icona Vist  
  Document conformitat (Annex I) Icona Vist   
  Més informació i sol·licitud telemàtica    Icona Vist


  Torna