Escuchar

Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Pla Estatal 2017-2020: Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat en R+D+i - Subprograma Estatal d'Incorporació

 1. Convocatòria TancadaAjuts per a contractes de personal tècnic de suport (PTA)

  CONVOCATÒRIA: 2019 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 28 de gener de 2020.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Convocatòria d’ ajuts de tres anys de durada per a la contractació laboral de personal tècnic de suport en organismes d’investigació destinats a la utilització d’equips, instal·lacions i demés infraestructures d’I+D+i a la fi d’incrementar i millorar les prestacions i rendiment de les infraestructures científico-tecnològiques. No es concediran ajudes per a cofinançar la contractació de tècnics per a les tècniques experimentals pròpies de grups d’investigació que únicament serveixin als interessos d’aquests.

  Aquest contractes requereixen d’un cofinançament per part dels grups de recerca o persona responsable dels mateixos.

  L’import anual dels contractes depèn de la titulació dels tècnics contractats. Per una titulació universitària, el cost anual seria d’uns 24.100,00 euros, dels quals el grup de recerca o persona responsable dels mateixos hauria de cofinançar uns 10.100,00 euros anuals durant un període de 3 anys.
  Per un tècnic superior en el marc de la formació professional, el cost anual seria d’uns 20.400,00 euros, dels quals el grup de recerca o persona responsable dels mateixos hauria de cofinançar uns 8.400,00 euros anuals durant un període de 3 anys.

  Aquest cofinançament no pot provenir de projectes finançats pel Pla Nacional o assimilats. Es recomana el cofinançament des de fons de lliure disposició (fons universitaris, reversions, etc).

  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS

  Vegeu l'article 52 de la convocatòria.

  3. TERMINI

  El termini per a la presentació de sol·licituds per part dels centres d'I+D+i és del 14 de gener de 2020 fins el 4 de febrer de 2020 a les 14 hores (hora peninsular).


  El termini per a la presentació de sol·licituds per part dels tècnics és del 14 de gener de 2020 fins al 28 de gener de 2020 a les 14 hores (hora peninsular).


  IMPORTANT:
  Les persones que vulguin presentar-se i que compleixin amb els requisits d’aquesta convocatòria han de fer el següent:
  1. S’han de donar d’alta a l’aplicació del Ministeri (segons la forma establerta a l’article 54 de la convocatòria), emplenar-la i adjuntar la documentació que s’estableix a l’article 55, de la convocatòria.
  2. Un cop emplenada i signada la sol·licitud telemàtica, aquesta generarà automàticament un document associat que justifica que la persona interessada ha incorporat tota la documentació al Ministeri.
  3. S’ha d’entregar a l’OSR (a l'adreça electrònica xavier.salva@uib.es ), com a màxim el dia 29 de gener de 2020, el document signat amb el vist i plau a la incorporació per part de l’investigador o investigadora que representa a l’equip d’investigació al que s’incorporarà el candidat o candidata, el o la responsable del grup de recerca i el director o la directora de departament / institut / laboratori, i la font de cofinançament del contracte (annex A).

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona PDF
  Convocatòria BOE   Icona Vist
  Annex A Icona Vist  


  UE


  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna