Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Pla Estatal 2013-2016: Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat - Subprograma Estatal d'Incorporació

 1. Convocatòria TancadaAjuts per a contractes de personal tècnic de suport (PTA)

  CONVOCATÒRIA: 2014 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 16 de gener de 2015.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Convocatòria de 180 ajuts, de les quals se’n reserven 3 per a la contractació de persones amb discapacitat igual o superior al 50%, de tres anys de durada per a la contractació laboral de personal tècnic de suport en organismes d’investigació destinats a la utilització d’equips, instal·lacions i demés infraestructures d’I+D+i a la fi d’incrementar i millorar les prestacions i rendiment de les infraestructures científico-tecnològiques. No es concediran ajudes per a cofinançar la contractació de tècnics per a les tècniques experimentals pròpies de grups d’investigació que únicament serveixin als interessos d’aquests.

  Les característiques d’aquests ajuts es troben establertes a l’article 56 de la convocatòria.

  L’import anual dels contractes depèn de la titulació dels tècnics contractats. Aquests ajuts requereixen de cofinançament per part de l’investigador o grup responsable del tècnic. Per a més informació sobre aquest punt us podeu posar en contacte amb Xavier Salvà (ext. 2765, xavier.salva@uib.es).


  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS

  - Llicenciat, enginyer, arquitecte o graduat.
  - Diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic.
  - Tècnic superior, en el marc de la formació professional del sistema educatiu.
  - No gaudir, a la data de publicació d’aquesta Resolució, d’un contracte cofinançat per les ajudes concedides per aquesta actuació en convocatòries anteriors.
  - No estar vinculat laboralment amb l’entitat amb la qual es sol·licita una ajuda d’aquesta actuació en la data de presentació de la sol·licitud.

  Cada tècnic candidat sols podrà ser presentat en la sol·licitud d’un únic centre d’I+D. Així mateix, els centres d’I+D sols podran presentar a un únic tècnic candidat per cada plaça per la qual es sol·licita l’ajuda de contractació.


  3. TERMINI

  El termini per a la presentació de sol·licituds per part dels centres d'I+D+i és de l’11 de desembre de 2014 fins el 27 de gener de 2015 a les 15 hores (hora peninsular).

  El termini per a la presentació de sol·licituds per part dels tècnics és de l’11 de desembre de 2014 fins el 16 de gener de 2015 a les 15 hores (hora peninsular).

  IMPORTANT: Els investigadors que vulguin presentar alguna candidatura i que compleixin amb els requisits d’aquesta convocatòria han de fer el següent:

  1. Els candidats s’hauran de donar d’alta a l’aplicació del Ministeri (segons la forma establerta a l’article 59.2.b, de la convocatòria), emplenar-la i adjuntar la documentació que s’estableix a l’article 60.2, de la convocatòria.
  2. Un cop emplenada i signada la sol·licitud telemàtica (el termini màxim per fer-ho és de l’11 de desembre de 2014 al 16 de gener de 2015 a les 15 hores, hora peninsular), aquesta generarà automàticament una documentació associada que s’ha de posar a disposició del Vicerectorat d’Investigació i Postgrau.
  3. Compromís de cofinançament degudament signat, segons el model establert a l’annex A.
  4. Aquesta documentació s’ha d’entregar a l’OSR (a Xavier Salvà) com a màxim el dia 21 de gener de 2015.


  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOE   Icona Vist  
  Enllaç al programa    Icona Vist
  Annex A Icona Vist   


  UE  Torna