Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Pla Estatal 2013-2016: Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat - Subprograma Estatal d'Incorporació

 1. Convocatòria TancadaAjuts per a contractes de personal tècnic de suport (PTA)

  CONVOCATÒRIA: 2015 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 15 de febrer de 2016.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Convocatòria d’ ajuts de tres anys de durada per a la contractació laboral de personal tècnic de suport en organismes d’investigació destinats a la utilització d’equips, instal·lacions i demés infraestructures d’I+D+i a la fi d’incrementar i millorar les prestacions i rendiment de les infraestructures científico-tecnològiques. No es concediran ajudes per a cofinançar la contractació de tècnics per a les tècniques experimentals pròpies de grups d’investigació que únicament serveixin als interessos d’aquests.


  Les característiques d’aquests ajuts es troben establertes a l’article 56 de la convocatòria.


  L’import anual dels contractes depèn de la titulació dels tècnics contractats. Aquests ajuts requereixen de cofinançament per part de l’investigador o grup responsable del tècnic. Per a més informació sobre aquest punt us podeu posar en contacte amb Xavier Salvà (ext. 2765, xavier.salva@uib.es).


  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS

  Vegeu l'article 58 de la convocatòria.

  3. TERMINI

  El termini per a la presentació de sol·licituds per part dels centres d'I+D+i és del 18 de gener de 2016 fins el 15 de febrer de 2016 a les 15 hores (hora peninsular).
  El termini per a la presentació de sol·licituds per part dels tècnics és del 18 de gener fins el 8 de febrer de 2016 a les 15 hores (hora peninsular).


  IMPORTANT: Els investigadors que vulguin presentar alguna candidatura i que compleixin amb els requisits d’aquesta convocatòria han de fer el següent:
  1. Els candidats s’hauran de donar d’alta a l’aplicació del Ministeri (segons la forma establerta a l’article 59.2.b, de la convocatòria), emplenar-la i adjuntar la documentació que s’estableix a l’article 60.2, de la convocatòria.
  2. Un cop emplenada i signada la sol·licitud telemàtica (recordeu que pels candidats és del 18 de gener de 2016 fins el 8 de febrer de 2016 a les 15 hores, hora peninsular), aquesta generarà automàticament una documentació associada.
  3. Compromís de cofinançament degudament signat, segons el model establert a l’annex A.
  4. Tota aquesta documentació s’ha d’entregar a l’OSR (a Xavier Salvà) com a màxim el dia 10 de febrer de 2016.


  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOE   Icona Vist  
  Enllaç al programa    Icona Vist
  Annex A Icona Vist   


  UE  Torna