Programes estatals

No existe la versión en el idioma seleccionado

A continuació mostram els distints ajuts que pertanyen a aquesta categoria. Si voleu també podeu subscriure-us al seu butlletí. Subscriviu-vos al butlletí RSS de la pàgina

Fletxa abaix Pla estatal 2021-2023: Programa estatal per impulsar la investigació cientificotècnica i la transferència - Subprograma estatal de generació de coneixement

 1. Convocatòria TancadaProjectes de generació de coneixement

 2. Convocatòria TancadaProjectes d'I+D+i en línies estratègiques, col·laboració pública-privada

Fletxa abaix Informació general del Pla Estatal 2017-2020

 1. InformacióInformació general del Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2017-2020

 2. Convocatòria ObertaNotícies de l'AEI en relació a la crisi del COVID-19

 3. Convocatòria ObertaPlanificació de les convocatòries de l'AEI

Fletxa abaix Pla Estatal 2017-2020: Programa Estatal de Generació de Coneixement i Enfortiment Científic i Tecnològic del Sistema d'R+D+i

 1. Convocatòria TancadaProjectes d'R+D+i de Generació de Coneixement (PGC)

 2. Convocatòria TancadaSuport a "Centres d'Excel·lència Severo Ochoa i Unitats d'Excel·lència María de Maeztu"

 3. Convocatòria TancadaAccions de dinamització: "Redes de investigación"

Fletxa abaix Pla Estatal 2017-2020: Programa Estatal d'I+D+i Orientada als Reptes de la Societat

 1. Convocatòria TancadaProjectes d'R+D+i Reptes investigació (RTI)

 2. Convocatòria TancadaAccions de dinamització: "Europa Investigación"

 3. Convocatòria TancadaReptes-Col·laboració (antics projectes INNPACTO)

 4. Convocatòria TancadaProjectes d'I+D+i en línies estratègiques, col·laboració pública-privada

 5. Convocatòria TancadaProjectes d'I+D+i per a la realització de proves de concepte

Fletxa abaix Pla estatal 2017-2020: Acció Estratègica en Salut

 1. Convocatòria TancadaCONVOCATÒRIA D'EXPRESSIONS D'INTERÈS PER AL FINANÇAMENT DE PROJECTES D'INVESTIGACIÓ SOBRE EL SARS-COV-2 I LA MALALTIA COVID19

 2. Convocatòria TancadaProjectes d'investigació en salut

 3. Convocatòria TancadaProjectes de desenvolupament tecnològic en salut

 4. Convocatòria TancadaPlataformes ISCIII de suport a la R+D en biomedicina i ciències de la salut

 5. Convocatòria TancadaProjecte d'investigació de Medicina Personalitzada de Precisió

Fletxa abaix Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

 1. Convocatòria TancadaProjectes d'inversió i reforma en matèria d'investigació per al desenvolupament tecnològic, la innovació i l'equilibri de la cadena de comercialització en el sector pesquer i de l'aqüicultura

 2. Convocatòria TancadaPrograma d'incentius a projectes singulars en mobilitat elèctrica (MOVES Projectes singulars II)

 3. Convocatòria TancadaProjectes estratègics orientats a la transició ecològica i a la transició digital

 4. Convocatòria TancadaProjectes de col·laboració pública-privada (antics Reptes-Col·laboració)

 5. Convocatòria TancadaProjectes en matèria de creixement blau en el sector pesquer i de l'aqüicultura

 6. Convocatòria TancadaProjectes d'I+D per donar resposta als reptes de les destinacions turístiques

Fletxa abaix Altres ajuts estatals per a la R+D+i

 1. Convocatòria TancadaAxa Research Fund exceptional flash call for proposals - Mitigating risk in the wake of the Covid-19 pandemic

 2. Convocatòria TancadaConvocatòries COVID-19 Observatori Social La Caixa

 3. Convocatòria TancadaFondo Supera COVID-19 de CRUE-CSIC-Santander

 4. InformacióBases reguladores del Programa FEDER-INNTERCONECTA de cooperació estable público-privada

 5. Convocatòria TancadaAjuts per al foment de la investigació clínica independent

 6. Convocatòria ObertaAjuts a la investigació Ignacio Hernando de Larramendi (Fundació Mapfre)

 7. Convocatòria TancadaProjectes d'investigació sobre addiccions

 8. Convocatòria TancadaAjuts AECC Projectes

 9. Convocatòria TancadaProjectes sobre oncologia de l'AECC

 10. Convocatòria TancadaAjuts per a grups traslacionals AECC

 11. Convocatòria TancadaAjuts per a grups coordinats AECC

 12. Convocatòria TancadaProjectes sobre la Xarxa de Parcs Nacionals

 13. Convocatòria TancadaAjuts Fundació Biodiversitat en l'àmbit de la biodiversitat terrestre i biodiversitat marina i litoral, i per a la realització de projectes i activitats d'informació i sensibilització ambiental

 14. Convocatòria TancadaAjuts Fundació Biodiversitat per a l'execució de projectes en el marc del Programa Pleamar

 15. Convocatòria TancadaAjuts Fundació Biodiversitat per a l'execució de projectes en matèria d'adaptació al canvi climàtic

 16. Convocatòria TancadaAjuts per a l'avaluació de la biodiversitat terrestre espanyola

 17. Convocatòria TancadaAjuts per a la conservació de la biodiversitat marina a Espanya

 18. Convocatòria TancadaAjuts Fundació Biodiversitat per al reforçament de les xarxes d'avarament i rescat d'espècies marines

 19. Convocatòria TancadaAjuts Fundació Biodiversitat per a grans projectes transformadors de caire cientifico-tècnic per a la promoció de la bioeconomia i la contribució a la transició ecològica

 20. Convocatòria TancadaAjuts Fundació Biodiversitat per al suport de programes i projectes d'investigació en matèria de gestió de la biodiversitat

 21. Convocatòria TancadaAjuts Fundació Biodiversitat per a fomentar actuacions adreçades a la renaturalització, i resiliència de ciutats espanyoles

 22. Convocatòria TancadaInstitut de la Dona: Realització de postgraus i altres activitats d'àmbit universitari relacionades amb la igualtat d'oportunitats entre dones i homes

 23. Convocatòria TancadaAjuts de la Fundació La Marató de TV3

 24. Convocatòria TancadaAjuts Fundació BBVA a Equips d'Investigació Científica

 25. Convocatòria TancadaAjuts Fundació BBVA a Equips d'Investigació Científica SARS-CoV-2 y COVID-19

 26. Convocatòria TancadaAjuts Fundació BBVA a Projectes d'Investigació Científica

 27. Convocatòria TancadaBeques Leonardo Fundació BBVA a Investigadors i creadors culturals

 28. Convocatòria TancadaBeques Leonardo Fundació BBVA a Investigadors en física

 29. Convocatòria TancadaProjectes de la DGT

 30. Convocatòria TancadaAjuts per investigació en plans nacionals d'aqüicultura

 31. Convocatòria TancadaProjectes Fundación Daniel & Nina Carasso

 32. Convocatòria TancadaAjuts a projectes d'investigació Fundació Koplowitz

 33. Convocatòria TancadaAjuts a la investigació en Energia i Medi Ambient de la Fundació Iberdrola España

 34. Convocatòria TancadaPremis a la investigació L'Oréal-Unesco for women in science

 35. Convocatòria TancadaAjuts a la investigació en ciències socials de la Fundación Ramón Areces

 36. Convocatòria TancadaAjuts a la investigació en ciències de la vida i de la matèria de la Fundación Ramón Areces

 37. Convocatòria TancadaAjuts a projectes d'I+D+i de la Fundació Hergar

 38. Convocatòria TancadaTreballs d'investigació sobre envelliment del CENIE

 39. Convocatòria TancadaAjuts a la investigació Vodafone Campus Lab

 40. Convocatòria TancadaAjuts Merk de recerca

 41. Convocatòria TancadaXarxes d'Investigació en Ciències de l'Esport

 42. Convocatòria Tancadaprojectes d'I+D per al programa Coincidente

 43. Convocatòria TancadaProjectes de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial

 44. Convocatòria TancadaFundació La Caixa - 'El cost de la pobresa infantil a Espanya'

 45. Convocatòria TancadaAjuts investigació ciències biomèdiques Fundación Eugenio Rodríguez Pascual

 46. Convocatòria TancadaProjectes d'I+D+i del Consell de Seguretat Nuclear

 47. Convocatòria TancadaProjectes de recerca sobre tecnologia i societat Fundació La Caixa

 48. Convocatòria TancadaConnecta: de la recerca, a la pràctica social Observatori social La Caixa

 49. Convocatòria TancadaPremi a la investigació Jesús Serra

 50. Convocatòria TancadaAjuts per al desenvolupament d'activitats de recerca relacionades amb la prevenció, els efectes derivats o amb els riscos associats als trastorns del joc

 51. Convocatòria TancadaInvestigacions Feministes, de Gènere i sobre Dones

Fletxa abaix Informació general del Pla Estatal 2013-2016

 1. InformacióInformació general del Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016

Fletxa abaix Pla Estatal 2013-2016: Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Técnica de Excel·lència

 1. InformacióBases del Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica d'Excel·lència

 2. Convocatòria TancadaExcel·lència: Projectes d'R+D

 3. Convocatòria TancadaProjectes "Explora Ciencia" i "Explora Tecnología"

 4. Convocatòria TancadaAcció de dinamització: “Europa Excelencia”

 5. Convocatòria TancadaAdquisició de Equipament Científic-Tècnic

 6. Convocatòria TancadaAccions de dinamització: "Redes de excelencia"

Fletxa abaix Pla Estatal 2013-2016: Programa Estatal de Foment de l'R+D+i Orientada als Reptes de la Societat

 1. InformacióBases del Programa Estatal d'R+D+i Orientada als Reptes de la Societat

 2. Convocatòria TancadaReptes de la societat: Projectes d'R+D

 3. Convocatòria TancadaProjectes d'R+D per a joves investigadors sense vinculació o amb vinculació temporal

 4. Convocatòria TancadaAccions de programació conjunta internacional

 5. Convocatòria TancadaProjectes d'R+D dins el Repte de seguretat i qualitat alimentària, activitat agrària productiva i sostenible, sostenibilitat dels recursos naturals i investigació marina i marítima

 6. Convocatòria TancadaAccions complementàries dins el Repte de seguretat i qualitat alimentària, activitat agrària productiva i sostenible, sostenibilitat dels recursos naturals i investigació marina i marítima

 7. Convocatòria TancadaReptes-Col·laboració (antics projectes INNPACTO)

 8. Convocatòria TancadaAccions de dinamització de comunicació a congressos internacionals

Fletxa abaix Pla Estatal 2013-2016: Acció Estratègica en Salut

 1. Convocatòria TancadaProjectes d'investigació en salut

 2. Convocatòria TancadaProjectes de desenvolupament tecnològic en salut

 3. Convocatòria TancadaAccions complementàries de programació conjunta internacional

 4. Convocatòria TancadaXarxes temàtiques d'investigació cooperativa en salut (RETICS)

 5. Convocatòria TancadaPlataformes de suport a la investigació en ciències i tecnologies de la salut

 6. Convocatòria TancadaProjectes d'investigació clínica independent en teràpies avançades

Fletxa abaix Pla Estatal 2013-2016: Acció Estratègica en Economia i Societat Digital

 1. Convocatòria TancadaAcció Estratègica en Economia i Societat Digital

Convocatòria Tancada Tancada Convocatòria Oberta Oberta Convocatòria Pendent d'obertura Pendent d'obertura Informació Informació

Darrera Actualització: 19 de juliol de 2022