Programes estatals

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Pla estatal 2021-2023: Acció Estratègica en Salut

 1. Convocatòria ObertaProjectes de desenvolupament tecnològic en salut

  CONVOCATÒRIA: 2024 - Termini: Consultar informació
  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Convocatòria de subvencions de projectes de caràcter aplicat per incrementar el grau de maduresa del desenvolupament tecnològic en alguna d'aquestes modalitats:

  - Prova de Concepte (PdC)

  - Projectes de Validació Tecnològica de Prototips (VTP)

  Els projectes podran ser individuals o coordinats. La durada dels projectes de “Prova de Concepte” serà de dos anys i la dels projectes de “Validació Tecnològica de Prototips” serà de tres anys (a comptar de la data especificada a la resolució de concessió).

  A ambdues modalitats serà obligatòria la vinculació amb empreses o altres entitats públiques o privades interessades en el desenvolupament i els resultats del projecte, sense que aquesta participació suposi cap tipus d'ajut directe a aquestes amb càrrec a la subvenció concedida en aquesta convocatòria. En qualsevol cas, els membres de l'equip de recerca no hauran de tenir vinculació a nivell de propietat, accionariat o participació en els seus òrgans de direcció.

  2. BENEFICIARIS

  Universitats públiques, entre d'altres.

  IMPORTANT: els investigadors que pertanyin a l'IdISBa hauran de gestionar la seva participació a través de l'Institut.

  En el cas de participar en un projecte extern, perquè el projecte consti en la nostra base de dades per als efectes oportuns, ens heu d'envair a osr.gestiotecnica@uib.es: sol·licitud, memòria i justificant de registre del projecte extern corresponent.

  Els investigadors que no hi pertanyin poden contactar amb l'Àrea d'Investigació per a aquestes gestions. La UIB només podrà presentar una sol·licitud d'aquest tipus.

  Requisits del personal investigador:

  - Investigador/a Principal (IP): tenir vinculació amb l'entitat beneficiària, com a mínim, fins a la data de la resolució definitiva (la pèrdua de vinculació després de la resolució definitiva de concessió implica la baixa del projecte, essent possible canviar d'IP o centre); no estar realitzant un programa de FSE, ni un contracte de formació predoctoral, ni un Contracte Rió Hortega. Consultau l'article 85 per al règim d'incompatibilitats.

  - Membres de l’equip d’investigació: tenir una vinculació amb l'entitat beneficiària, com a mínim, fins a la data de la resolució definitiva (la pèrdua de vinculació després de la resolució definitiva de concessió implica la baixa del projecte); consultau l'article 85 per al règim d'incompatibilitats.

  3. TERMINI

  Fins al 5 de març de 2024 a les 15 hores.

  A TENIR EN COMPTE: els investigadors que pertanyin a l'Idisba hauran de gestionar la seva participació a través de l'Institut.

  En el cas de participar en un projecte extern, perquè el projecte consti en la nostra base de dades per als efectes oportuns, ens heu d'envair a osr.gestiotecnica@uib.es : sol·licitud, memòria i justificant de registre del projecte extern corresponent.

  Els investigadors que no hi pertanyin han de seguir el protocol següent per a la presentació de sol·licituds:

  IMPORTANT: Donat que el número de projectes que la UIB pot presentar a aquesta convocatòria està limitat a 1, les persones interessades a presentar-se han d'enviar a osr.gestiotecnica@uib.es fins al divedres 16 de febrer de 2024 a les 14 hores el document adjunt més a baix “Avaluació CARAI”.

  La CARAI avaluarà les propostes rebudes i l'OSR-EA comunicarà la proposta seleccionada, indicant les passes següents a seguir.
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCXIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria   Icona Vist  
  Avaluació CARAI Icona Vist   
  Presentació convocatòria   Icona Vist  
  Sol·licitud telemàtica    Icona Vist
  Web, més informació i models documentació    Icona Vist


  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna