Programes estatals

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Pla estatal 2021-2023: Acció Estratègica en Salut

 1. Convocatòria TancadaProjectes d'investigació clínica independent en teràpies avançades

  CONVOCATÒRIA: 2024 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 7 de març de 2024.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Convocatòria de subvencions per fomentar la investigació clínica independent amb medicaments d'ús humà i/o teràpies avançades, a través de projectes no promoguts per la indústria farmacèutica.

  Els projectes han de ser assajos clínics en l’àmbit de la investigació clínica independent i els seus continguts hauran d'estar referits a les àrees temàtiques prioritàries indicades en la convocatòria (veure Article 88, punt 4).

  Els projectes poden ser individuals o multicèntrics i tindran una durada de fins a quatre anys.

  2. BENEFICIARIS

  Universitats públiques, entre d'altres.

  IMPORTANT: els investigadors que pertanyin a l'IdISBa hauran de gestionar la seva participació a través de l'Institut.

  En el cas de participar en un projecte extern, perquè el projecte consti en la nostra base de dades per als efectes oportuns, ens heu d'envair a osr.gestiotecnica@uib.es: sol·licitud, memòria i justificant de registre del projecte extern corresponent.

  Els investigadors que no hi pertanyin poden contactar amb l'Àrea d'Investigació per a aquestes gestions. La UIB només podrà presentar una sol·licitud d'aquest tipus.

  Requisits del personal investigador:

  - Investigador/a Principal (IP): no estar realitzant un programa de FSE, ni un contracte de formació predoctoral, ni contractat amb càrrec a un projecte de recerca. Tampoc pot haver estat investigador/a principal en les convocatòries de concessió de subvencions per a Projectes d'Investigació Clínica Independent dels anys 2021, 2022 i 2023.

  En qualsevol cas, la/l'IP ha de tenir activitat clínic-assistencial o capacitat demostrable.

  - Persones investigadores participants (IP i resta de l'equip): tenir formalitzada la seva vinculació amb el centre sol·licitant o de realització del projecte (la pèrdua de vinculació després de la resolució de concessió implica la baixa del projecte; en el cas de la/l'IP, el centre beneficiari haurà de procedir a sol·licitar un canvi d'IP).

  Cap investigador/a podrà figurar en més d'una sol·licitud ni actuar com a promotor/a de l'assaig clínic objecte d'aquesta actuació, quedant expressament exclosa la figura de co-promotor/a.

  3. TERMINI

  Fins al 7 de març de 2024.

  A TENIR EN COMPTE: els investigadors que pertanyin a l'Idisba hauran de gestionar la seva participació a través de l'Institut.

  En el cas de participar en un projecte extern, perquè el projecte consti en la nostra base de dades per als efectes oportuns, ens heu d'envair a osr.gestiotecnica@uib.es: sol·licitud, memòria i justificant de registre del projecte extern corresponent.

  Els investigadors que no hi pertanyin han de seguir el protocol següent per a la presentació de sol·licituds:

  IMPORTANT: Donat que el número de projectes que la UIB pot presentar a aquesta convocatòria està limitat a 1, les persones interessades a presentar-se han d'enviar a osr.gestiotecnica@uib.es fins al divedres 16 de febrer de 2024 a les 14 hors el document adjunt més a baix “Avaluació CARAI”.

  La CARAI avaluarà les propostes rebudes i l'OSR-EA comunicarà la proposta seleccionada, indicant les passes següents a seguir.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCXIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria   Icona Vist  
  Presentació convocatòria   Icona Vist  
  Avaluació CARAI Icona Vist   
  Sol·licitud telemàtica    Icona Vist
  Web, més informació i models documentació    Icona Vist


  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna