Programes estatals

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Altres ajuts estatals per a la R+D+i

 1. Convocatòria TancadaBeques Leonardo Fundació BBVA a Investigadors i creadors culturals

  CONVOCATÒRIA: 2024 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 20 de març de 2024.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Es convoquen 55 ajuts per al desenvolupament personal de projectes de recerca en els àmbits d'especialització o activitat següents:

  - Ciències Bàsiques (Física, Química, Matemàtiques): 6 beques
  - Biologia i Biomedicina: 6 beques
  - Ciències del Medi Ambient i de la Terra: 5 beques
  - Enginyeries: 6 beques
  - Ciències de la Computació i Ciència de Dades: 5 beques
  - Ciències Socials: 6 beques
  - Humanitats: 6 beques
  - Arts Plàstiques: 5 beques
  - Música i Òpera: 5 beques
  - Creació Literària i Arts Escèniques: 5 beques

  La dotació de cada ajut serà de fins a 40.000 euros bruts.

  La durada dels projectes serà d'entre 12 i 18 mesos.

  El finançament de la Fundació BBVA ha de ser la font principal i preferentment única definançament del projecte

  2. BENEFICIARIS

  Persones físiques, investigadores o creadores culturals amb nacionalitat espanyola i residència a Espanya o nacional d'un altre país amb residència a Espanya. Edat compresa entre els 30 i els 45 anys.

  La presentació a aquesta convocatòria és incompatible amb haver estat beneficiari d’un ajut o beca Leonardo a Investigadors i Creadors Culturals de la Fundació BBVA. En el cas de les àrees de Música i Òpera i Creació Literària i Arts Escèniques no es tindrà en compte aquesta incompatibilitat, sempre que el projecte beneficiari de la beca concedida en edicions anteriors hagi conclòs.

  3. TERMINI

  Fins al 20 de març de 2024 a les 18 hores.

  Per tal d'obtenir la firma del representant legal i altra documentació necessària, les sol·licituds hauran d'enviar-se a revisar a osr.gestiotecnica@uib.es abans del dimecres dia 13 de març de 2024.

  IMPORTANT: en cas que el projecte impliqui experimentació en humans o en animals s'haurà d'aportar un informe d'un comitè d'ètica de conformitat amb allò que disposa la normativa aplicable.

  Per tal d’obtenir els informes de les diferents comissions, les sol·licituds hauran d'enviar-se per correu electrònic a les següents adreces electròniques. Consulteu amb cada comissió els terminis per sol·licitar els respectius informes.

  - Informe Comissió Ètica:

  · Si la investigació implica intervenció amb fàrmacs us heu de posar en contacte amb Comité d'Ètica de la Investigació amb Medicaments de les Illes Balears (CEIM-IB).

  · En cas contrari, totes aquelles investigacions que no requereixin intervencions clíniques amb fàrmacs poden dirigir-se a cer@uib.cat. Podeu consultar el procediment al web del Comité de Ética de la Investigación (CER)

  - Informe Comitè Ètica Experimentació Animal: Comitè d'Ètica d'Experimentació Animal (CEEA)

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Bases Icona Vist  
  Preguntes freqüents Icona Vist  
  Més informació i sol·licitud telemàtica   Icona Vist
  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna