Programes estatals

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Altres ajuts estatals per a la R+D+i

 1. Convocatòria TancadaProjectes d'I+D+i del Consell de Seguretat Nuclear

  CONVOCATÒRIA: 2024 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 5 de juliol de 2024.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Es convoquen ajuts per a la realització d'I+D+i en les matèries que, emmarcades dins dels programes I+D+i del Consell de Seguretat Nuclear, es detallen a continuació:

  a) Utilització i efectivitat d'equips de protecció individual enfront del radó.

  b) Metodologia de calibratge per a mesures de desclassificació de materials en contenidor i caracterització de grans components.

  c) Elaboració d'una corba de calibratge dosi-efecte per a protons, la seva validació amb pacients de radioteràpia i actualització de la corba de neutrons prèvia.

  d) Metodologia de verificació, calibratge i simulació dels pòrtics de detecció situats en instal·lacions a les quals el RD 451/2020, de 10 de març, sobre el control i recuperació de les fonts radioactives òrfenes.

  e) Capacitat metrològica dels equips de dosimetria neutrònica en instal·lacions de prototeràpia.

  f) Mètodes simplificats per a l'estimació pràctica de la propagació de contaminació per radioisòtops en aigües subterrànies, a partir d'efluents líquids.

  g) Metodologies de càlcul i avaluació experimental aplicables a l'anàlisi del comportament a llarg termini dels contenidors per a emmagatzematge en sec de combustible nuclear gastat.

  h) Desenvolupament d'una eina d'intel·ligència artificial per a l'anàlisi de fatiga vibracional per a la millora dels plans de gestió de vida en les centrals nuclears.

  i) Recerca sobre contenidors d'emmagatzematge en sec.

  A l'Annex I d'aquesta convocatòria es descriuen els objectius de les diferents línies d'activitat que hauran de contemplar-se en les propostes que es presentin a aquesta convocatòria. Una mateixa entitat pot presentar més d'una sol·licitud a la mateixa o a diferents línies.

  Els projectes presentats podran ser desenvolupats de manera individual, per una única entitat o per varies d'aquestes.

  La durada dels projectes serà de dos anys com a mínim i tres com a màxim (prorrogable fins a 12 mesos més).

  La dotació màxima per a cada projecte no superarà els 100.000 €.

  2. BENEFICIARIS

  Universitats, entre d'altres.

  3. TERMINI

  Fins al 5 de juliol de 2024.

  Per tal de revisar la composició de l’equip i el pressupost, el termini intern per enviar la documentació a osr.gestiotecnica@uib.eu és fins al 28 de juny de 2024.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Bases Icona Vist  
  Extracte Icona Vist  
  Convocatòria Icona Vist  
  Més informació i sol·licitud telemàtica   Icona Vist

  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna