Programes estatals

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Altres ajuts estatals per a la R+D+i

 1. Convocatòria TancadaProjectes de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial

  CONVOCATÒRIA: 2024 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 18 de juny de 2024.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Les ajudes convocades tenen per objecte la realització de projectes de documentació, investigació, transmissió, perpetuació, difusió i promoció del Patrimoni Cultural Immaterial.

  Les actuacions que es financen, entre d'altres, són les següents:

  Línies que gestionarà l'OSR-EA. Contactau amb osr.gestiotecnica@uib.eu per a més informació:

  a. Activitats d'investigació i documentació de les manifestacions culturals immaterials.

  b. Estudis sobre els àmbits de desenvolupament del Patrimoni Cultural Immaterial a Espanya.

  Línies que gestionaran des de l'Unitat de Gerència. Contactau amb en Toni Arbona i el seu equip al correu suport.convenis@uib.eu per a més informació:

  c. Elaboració de plans de gestió i salvaguarda de bens culturals immaterials segons els criteris establerts en el Pla Nacional de Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial.

  d. Activitats o projectes que potenciïn la transmissió per afavorir la perpetuació i el coneixement del Patrimoni Cultural Immaterial.

  e. Organització d'exposicions, trobades, seminaris y congresos sobre Patrimoni Cultural Immaterial.

  f. Preparació de publicacions per a la divulgació i transmissió del Patrimoni Cultural Immaterial.

  g. Qualsevol altra activitat que contribueixi a la salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial.

  Les entitats sol·licitants hauran d'aportar com a finançament propi al projecte almenys el 10% del cost total del mateix declarat en la memòria o, en el seu cas, el 10% del cost del projecte reformulat.

  Les ajudes no podran superar els 30.000 € per projecte.

  Les activitats subvencionades es podran realitzar des de l'1 d'abril de 2024 fins al 31 de desembre de 2025.

  2. BENEFICIARIS

  Universitats, entre d'altres.

  3. TERMINI

  Fins al 17 de juny de 2024.

  IMPORTANT: per tal de registrar les sol·licituds a través de l'OSR-EA, tota la informació i documentació haurà d'enviar-se a osr.gestiotecnica@uib.es abans del dia 10 de juny de 2024.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Bases convocatòria Icona Vist  
  Extracte BOE Icona Vist  
  Més informació   Icona Vist

  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna