Programes estatals

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Altres ajuts estatals per a la R+D+i

 1. Convocatòria TancadaAjuts a la investigació en ciències socials de la Fundación Ramón Areces

  CONVOCATÒRIA: 2024 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 3 de juliol de 2024.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Es convoquen ajuts de fins a 36.000 euros per a projectes d'investigació desenvolupats en universitats o centres d'investigació espanyols durant 3 anys.

  El projecte haurà de versar sobre un tema rellevant d’Economia, preferentment en una de les següents àrees d'investigació següents:

  - Anàlisi econòmica.
  - Distribució comercial.
  - Economia aplicada.
  - Economia i dret.
  - Història econòmica.

  Cada investigador/a o equip d'investigació podrà presentar una sola sol·licitud.

  2. BENEFICIARIS

  Investigadors i investigadores amb títol de doctor/a, que a 31 de desembre de 2023 tinguessin menys de 40 anys. Aquesta edat podrà ser estesa en 12 mesos per cada fill/a nascut/da en el cas d'investigadores i investigadors que hagin estat mares o pares abans de la data anterior.

  A més, la persona sol·licitant ha de mantenir una relació laboral amb una universitat o centre d'investigació amb seu principal a Espanya.

  L'investigador principal del projecte presentat no pot haver gaudit d'aquesta ajuda, com a IP, en alguna convocatòria prèvia.

  Tots els membres de l'equip (IP i equip investigador) han de complir aquests requisits.

  3. TERMINI

  Fins al 3 de juliol de 2024.

  Per tal d'obtenir l'autorització del representant legal, ens heu de fer arribar els documents relatius a la sol·licitud i a l'equip que consten a l'annex de la convocatòria a osr.gestiotecnica@uib.es fins al dia 25 de juny de 2024.

  Important: us recomanem que tan aviat sigui possible ens envieu la composició de l'equip i el pressupost per revisar i així podeu continuar treballant amb la resta de documents.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria, sol·licitud i més informació Icona Vist  
  Més informació i sol·licitud telemàtica   Icona Vist

  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna