Escuchar

Programes estatals

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Altres ajuts estatals per a la R+D+i

 1. Convocatòria TancadaBeques Leonardo Fundació BBVA a Investigadors i creadors culturals

  CONVOCATÒRIA: 2020 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 16 d'abril de 2020.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Es convoquen 55 ajuts per al desenvolupament personal de projectes de recerca en els àmbits d'especialització o activitat següents:

  - Ciències bàsiques (física, química i matemàtiques)
  - Biologia, ciencies del medi ambient i de la terra
  - Biomedicina
  - Tecnologies de la informació i la comunicació
  - Enginyeries i arquitectura
  - Economia i ciències socials
  - Comunicació i ciències de la informació
  - Humanitats (filosofia, filologia, literatura, lingüística, història, estètica i musicologia)
  - Arts plàstiques i art digital
  - Música (composició, direcció i interpretació) i òpera
  - Creació literària i arts escèniques

  La dotació de cada ajut serà de fins a 40.000 euros bruts.

  La durada dels projectes serà d'entre 12 i 18 mesos.

  El finançament de la Fundació BBVA ha de ser la font principal i preferentment única de finançament del projecte.

  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS

  Persones físiques, investigadors o creadors culturals; nacionalitat espanyola o amb residència a Espanya o nacional d'un altre país amb residència a Espanya; edat compresa entre els 30 i els 45 anys; trobar-se en un estadi intermedi de la seva carrera o activitat professional, amb una trajectòria científica o creativa innovadora.

  La presentació a aquesta convocatòria és incompatible amb presentar-se a la convocatòria no resolta de beques MULTIVERSO a la creació en videoart, formar part d'un equip que es presenti a l'ajudes no resoltes de la Fundació BBVA a equips d'investigació científica, estar adscrit a un projecte d'equips d'investigació científica que de la Fundació que encara no hagi acabat la seva execució, haver estat beneficiari d'ajuts a investigadors i creadors culturals o d'ajuts a la creació en videoart de la Fundació BBVA.


  3. TERMINI

  Fins al 18 de març de 2020 a les 19h.

  Per tal d'obtenir la firma del representant legal i altra documentació necessària, les sol·licituds hauran de presentar-se a l'OSR (Cati Miralles, ext: 3431) abans de les 14 hores del dia 12 de març de 2020.

  TERMINI AMPLIAT FINS AL 16 D'ABRIL DE 2020.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria Icona Vist  
  Guia de sol·licituds Icona Vist  
  Preguntes freqüents Icona Vist  
  Més informació i sol·licitud telemàtica   Icona Vist
  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna