Programes estatals

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Altres ajuts estatals per a la R+D+i

  1. Convocatòria TancadaBeques Leonardo Fundació BBVA a Investigadors i creadors culturals

    CONVOCATÒRIA: 2016 - Tancada

    AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 28 d'abril de 2016.

    Organismes convocants:
    1. RESUM

    Es convoquen 55 ajuts per al desenvolupament personal de projectes de recerca en els àmbits d'especialització o activitat següents:

    - Ciències bàsiques
    - Biomedicina
    - Tecnologies de la informació i la comunicació, altres enginyeries i arquitectura
    - Biologia i ciencies del medi ambient
    - Economia, finances i gestió d'empreses
    - Ciències jurídiques i socials
    - Humanitats
    - Periodisme, comunicació i ciències de la informació
    - Arts plàstiques i art digital
    - Música
    - Creació literària i teatre

    La dotació de cada ajut serà de fins a 40.000 euros bruts.

    La durada dels projectes serà d'entre 6 i 18 mesos.

    2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS

    Persones físiques, investigadors o creadors culturals; nacionalitat espanyola amb residència a Espanya o nacional d'un altre país amb residència permanent o de llarga durada a Espanya; edat compresa entre els 30 i els 50 anys; trobar-se entre l'etapa postdoctoral i el nivell de TU o equivalent.

    La presentació a aquesta convocatòria és incompatible amb formar part d'un equip de la convocatòria Ajuts Fundació BBVA a Equips d'Investigació Científica en aquest any, estar adscrit a un projecte viu de la convocatòria Ajuts Fundació BBVA a Equips d'Investigació Científica o haver estat beneficiari d'anteriors convocatòries d'Ajuts Fundació BBVA a Investigadors i Creadors Culturals.


    3. TERMINI

    De l'1 de març fins al 28 d'abril de 2016 a les 19h.

    Per tal d'obtenir la firma del representant legal i altra documentació necessària, les sol·licituds hauran de presentar-se a Son Lledó (Cati Miralles, ext: 3431) abans de les 14 hores del dia 25 d'abril de 2016.

    Documents i enllaços
    Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
    Convocatòria Icona Vist  
    Sol·licitud telemàtica   Icona Vist
    Més informació   Icona Vist

    Torna