Programes estatals

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Pla estatal 2021-2023: Programa Estatal per Impulsar la Investigació Cientificotècnica i la Transferència - Subprograma Estatal de Generació de Coneixement

 1. Convocatòria TancadaProjectes de col·laboració pública-privada

  CONVOCATÒRIA: 2023 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 20 de febrer de 2024.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Aquesta convocatòria te per finalitat avançar en la incorporació de coneixements i resultats cientificotècnics que permetin la validació i el desenvolupament precompetitiu de noves tecnologies, productes i serveis mitjançant el finançament de projectes en col·laboració entre empreses i organismes d'investigació, adreçats a donar resposta als desafiaments mundials identificats en les sis agrupacions temàtiques següents:

  1. Salut.
  2. Cultura, creativitat i societat inclusiva.
  3. Seguretat per a la societat.
  4. Món digital, indústria, espai i defensa.
  5. Clima, energia i mobilitat.
  6. Alimentació, bioeconomia, recursos naturals i medi ambient.


  Les principals característiques dels projectes i del consorci son:

  - Mínim un organisme d'investigació (públic o privat) i una empresa.
  - La participació mínima per entitat serà del 10% del pressupost total del projecte.
  - La suma dels percentatges de participació empresarial haurà de ser, almenys, d’un 51% del pressupost total.
  - Cap entitat podrà córrer per si sola amb més del 70 % del pressupost total presentat del projecte.
  - El representant de les agrupacions d’entitats haurà de ser una empresa. No obstant, es podrà designar com a coordinador tècnic a una altre de les entitats participants .


  El pressupost mínim serà de 400.000 euros.

  La durada dels projectes serà de 3 anys, amb la data d'inici indicada en la sol·licitud dins l'any 2024.

  2. BENEFICIARIS

  Empreses, organismes públics d'investigació, universitats públiques, instituts d'investigació sanitària, altres centres públics d'I+D, centres tecnològics, universitats privades, altres centres privats d'I+D i associacions empresarials; tots ells amb personalitat jurídica pròpia.

  IMPORTANT: El representant de l'agrupació d'entitats que presenti el projecte haurà de ser una empresa. Aquesta empresa actuarà com a sol·licitant de l'ajuda i com a interlocutor únic amb l'òrgan concedent.

  3. TERMINI

  Del 30 de gener fins al 20 de febrer de 2024 a les 14 hores (hora peninsular).


  Per tal d'obtenir la firma del representant legal i registrar les sol·licituds, aquestes hauran de presentar-se telemàticament abans de les 8 hores del 15 de febrer.


  IMPORTANT: Quan tingueu avançada la decisió sobre la composició del consorci i el pressupost, heu d'enviar a osr.gestiotecnica@uib.es l’esborrany de la sol·licitud (obtingut mitjançant l’opció “Generar borrador” de l’aplicació) i la memòria cientificotècnica.
  Podeu seguir treballant en els documents mentre els tècnics de l’OSR revisen l’adequació de la sol·licitud a les condicions de la convocatòria, posant especial atenció als conceptes de despesa i la composició del consorci.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Extracte convocatòria CPP23 Icona Vist  
  Convocatòria CPP23 Icona Vist  
  Web convocatòria   Icona Vist

  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna