Programes estatals

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Pla Estatal 2017-2020: Programa Estatal de Generació de Coneixement i Enfortiment Científic i Tecnològic del Sistema d'R+D+i

 1. Convocatòria TancadaSuport a "Centres d'Excel·lència Severo Ochoa i Unitats d'Excel·lència María de Maeztu"

  CONVOCATÒRIA: 2011 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 16 de maig de 2011.

  Normativa:
  • Ordre núm. 6869 del dia 14 d'abril de 2011 (BOE núm. 90 del dia 15 d'abril de 2011)
  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Es convoca la concessió d'ajuts públic i de l'acreditació de "Centres i Unitats d'Excel·lència Severo Ochoa" per enfortir el desenvolupament de capacitats estratègiques d'investigació de centres i unitats ja existents que acreditin alts nivells d'excel·lència.

  Seràn objecte de l'ajut els programes d'investigació i de recursos humans dels centres/unitats.

  El termini d'execució dels programes objecte d'aquest ajut serà de quatre anys.

  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS

  Les entitats beneficiàries podran sol·licitar ajuts i acreditacions per a centres, instituts, departments i altres unitats d'investigació que reuniexin els requistis següents:

  - estar constituits prèviament a la publicació d'aquesta convocatòria
  - tenir un director científic, amb vinculació laboral o estatutària a temps complet amb l'entitat beneficiària
  - tenir, al menys, deu doctors vinculats estatutàriament o laboral amb l'entitat beneficiària que hagin estat, en els darrers cinc anys, investigadors principals en projectes d'investigació competitiva. Cada un d'ella haurà de tenir una producció científica amb factor normalitzat d'impacte superior en, al menys, un cincuanta per cent a la mitjana mundial en les seves àrees d'especialització científica

  IMPORTANT: Una mateixa entitat podrà presentar sol·licituds per a més d'un centre/unitat que pertanyin a l'organització. Cada sol·licitud correspondrà a un sol centre/unitat; no serà admissible la presentació de sol·licituds coordinades o en xarxa

  3. TERMINI

  Del 25 d'abril de 2011 al 16 de maig de 2011.
  Per tal d’obtenir la firma del representant legal, les sol•licituds hauran de presentar-se a Son Lledó (Cati Miralles, ext: 3431) fins al 12 de maig de 2011 a les 14 hores.

  IMPORTANT: El centre/unitat interessat a presentar una sol·licitud a aquesta convocatòria ha d'enviar, abans del 6 de maig, un correu electrònic a osr@uib.es expressant la seva intenció de participació.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Convocatòria BOE Icona Vist

  Torna