Programes estatals

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

 1. Convocatòria TancadaProjectes estratègics orientats a la transició ecològica i a la transició digital (TED)

  CONVOCATÒRIA: 2021 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 19 de gener de 2022.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Es convoquen ajuts per a projectes estratègics orientats a la transició ecològica i a la transició digital.

  La transició ecològica s'aplica a les activitats productives, a la protecció dels recursos naturals i a la qualitat de vida de les persones i de la societat en conjunt. Els projectes es dirigiran a aspectes com ara la descarbonització, l'eficiència energètica, el desplegament de les energies renovables, l'electrificació de l'economia, el desenvolupament de l'emmagatzematge d'energia, les solucions basades en la natura, la restauració ecològica, l'economia circular i la millora de la resiliència de tots els sectors econòmics, entre d'altres, amb la finalitat de contribuir als objectius mediambientals de la transició ecològica recollits al Reglament (UE) 2020/852 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de juny de 2020 (en endavant, «Reglament de Taxonomia»).


  La transició digital pretén digitalitzar tota la cadena de valor en sectors tractors, aprofitant plenament les sinergies i oportunitats dels nous desenvolupaments tecnològics i de gestió de dades. Els projectes s'orientaran a la generació de coneixement científic, el desenvolupament de tecnologies o el suport a les polítiques en aspectes com l'agenda urbana, l'educació, l'agricultura, el turisme, la indústria, la mobilitat, la modernització de l'administració pública, la ciberseguretat o la nova economia de les cures, entre d'altres. Per això caldrà utilitzar tecnologies digitals disruptives i posar al centre del procés les persones i els seus drets digitals. La transició digital suposarà un suport important a la transició ecològica i haurà de ser inclusiva i sostenible, vertebradora de la cohesió territorial i social.

  L'avaluació d'aquests projectes es farà en dues fases:

  A la primera fase, serà objecte d'avaluació la proposta resumida cientificotècnica. El criteri d'avaluació per a aquesta primera fase serà excloent, per la qual cosa, si no s'assolís el llindar establert (80 punts), la sol·licitud serà denegada, amb el tràmit previ d'al·legacions, la qual cosa impedirà el pas a la segona fase d'avaluació.
  A la segona fase, serà objecte d'avaluació la memòria cientificotècnica del projecte i el CVA de les IP, segons els criteris d'avaluació establerts.

  2. TIPUS DE PROJECTES

  Es distingeixen dos tipus de projectes, en funció del perfil del/de la IP que lideri el projecte:

  a) Projectes tipus A: Són projectes dirigits per un/a o dos IP, amb contribucions cientificotècniques rellevants i innovadores, que compleixin els requisits generals establerts a l'article 37.2 per als IP i els requisits específics del article 37.3 per als IP de projectes tipus A.

  b) Projectes tipus B: Són projectes dirigits per un/a o dos IP amb una trajectòria investigadora consolidada i que compleixin amb els requisits que estableix el article 37.2 per a aquest tipus de projectes.


  Els projectes podran realitzar-se de forma individual, amb un/a o dos IP i un equip de recerca, o de forma coordinada, amb diversos subprojectes, cadascun de ells amb un/a o dos IP i un equip de recerca.


  La durada dels projectes i subprojectes serà de dos anys. El termini de execució dels projectes s'especificarà a la resolució de concessió i, a cap cas, la data d'inici podrà ser anterior a l'1 de gener del 2022.

  3. BENEFICIARIS

  Universitats públiques, entre d'altres.

  4. TERMINIS I PROCÉS INTERN

  Del 16 de desembre de 2021 al 19 de gener de 2022 a les 14:00h.

  El termini intern per tancar la sol·licitud telemàtica i enviar confirmació per correu electrònic a osr.gestiotecnica@uib.es és el dia 18 de gener de 2022.

  5. Documents i enllaços
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCXIcona PDFIcona HTML
  Bases i convocatòria BOE   Icona Vist  
  Presentació jornada de l'AEI convocatòria TED (nou 11/12/2021 Exclamació)   Icona Vist  
  Vídeo jornada de l'AEI convocatòria TED (nou 11/12/2021 Exclamació)    Icona Vist
  Autorització participació dins l'equip d'investigació en projectes d'altres organismes Icona Vist   
  Aplicació telemàtica de sol·licitud (disponible a partir del 16/12/2021)    Icona Vist
  Més informació del Ministeri    Icona Vist
  Document reunió resolució provisional (17/10/2022) Exclamació)   Icona Vist  


  Torna