Programes estatals

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Pla Estatal 2013-2016: Acció Estratègica en Economia i Societat Digital

 1. Convocatòria TancadaAcció Estratègica en Economia i Societat Digital

  CONVOCATÒRIA: 2017 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 3 de juliol de 2017.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Es poden sol·licitar ajuts per a:
  - Subprograma "EUREKA": Projectes acreditats dels cluster TIC d'EUREKA.
  - Subprograma "Impulso Tecnológico": Projectes d'investigació industrial i desenvolupament experimental.

  Les prioritats temàtiques són:
  1. Indústries del futur
  - Components i sistemes
  - Internet del futur
  - Cloud Computing
  - Tractament massiu de dades
  - High Performance Computing (Supercomputació)
  - Robots i sistemes autònoms
  - Ciutats intel·ligents
  - Internet de les coses
  - Fabricació Additiva (Impressió 3D)
  2. indústria Connectada 4.0
  3. Ciberseguretat i confiança digital
  4. Salut i benestar
  5. Agroalimentària, gestió mediambiental i eficiència energètica
  6. Transport i logística
  7. Continguts digitals

  El pressupost mínim dels projectes, que poden ser individuals o en cooperació, serà de 200.000 euros.
  Els projectes podran comptar amb subcontractacions.

  2. BENEFICIARIS

  Per al subprograma "EUREKA": empreses, organismes d'investigació i agrupacions o associacions empresarials excepte entitats del sector públic i professionals autònoms.

  Per al subprograma "Impulso Tecnológico": empreses i agrupacions d'interès econòmic excepte les que pertanyin al sector públic.

  IMPORTANT: Les universitats només poden participar als projectes com a entitats subcontractades.

  3. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Vegeu convocatòria.

  IMPORTANT: Les universitats només poden participar als projectes com a entitats subcontractades.
  4. TERMINIS

  Del 14 de juny al 3 de juliol de 2017.

  Si participau en algun projecte com a subcontractats, heu de comunicar aquesta situació a l'OSR mitjançant un correu electrònic a l'adreça osr.gestiotecnica@uib.es  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Bases de la convocatòria Icona Vist  
  Convocatòria BOE Icona Vist  
  Més informació i sol·licitud telemàtica   Icona Vist

  UE

  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna