Programes estatals

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Pla Estatal 2013-2016: Acció Estratègica en Economia i Societat Digital

 1. Convocatòria TancadaAcció Estratègica en Economia i Societat Digital

  CONVOCATÒRIA: 2014 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 30 de gener de 2014.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Es poden sol·licitar ajuts per a:

  - Projectes acreditats dels cluster TIC d'EUREKA
  - Projectes d'investigació industrial i desenvolupament experimental
  a) Indústries del futur
  1. Infraestructures d'internet del futur
  2. Components i sisttemes electrònics
  3. Solucions per al desenvolupament de la computació al núvol (cloudcomputing)
  4. Solucions TIC Big Data
  b) Ciberseguretat i confiança digital


  El pressupost mínim dels projectes, que poden ser individuals o en cooperació, serà de 200.000 euros.
  Els projectes podran comptar amb subcontractacions.

  2. BENEFICIARIS

  Per als projectes dels cluster TIC d'EUREKA: empreses, organismes d'investigació i agrupacions o associacions empresarials. No poden ser beneficiàries les entitats del sector públic

  Per a la resta de projectes: empreses i agrupacions d'interès econòmic


  IMPORTANT: Les universitats només poden participar als projectes com a entitats subcontractades.

  3. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Vegeu convocatòria.

  IMPORTANT: Les universitats només poden participar als projectes com a entitats subcontractades.
  4. TERMINIS

  Per a la primera fase: del 16 al 30 de gener de 2014.
  Si participau en algun projecte com a subcontractats, heu de comunicar aquesta situació a l'OSR mitjançant un correu electrònic a l'adreça osr@uib.es


  Per a la segona fase: 10 dies hàbils des de la notificació del resultat de la valoració de la primera fase.  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Bases de la convocatòria Icona Vist  
  Convocatòria BOE Icona Vist  
  Sol·licitud telemàtica   Icona Vist

  5. RESOLUCIÓ
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Resolució definitiva Icona Vist

  UE


  Torna